• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel

Archief voor ‘Milieuadvies’

Nieuwe regels voor bepalen lozingsdebiet verontreinigd regenwater

De Vlaamse Milieumaatschappij, de belangrijkste adviesverlener als je een milieu- of omgevingsvergunning aanvraagt voor het lozen van afvalwater, hanteert sinds kort nieuwe regels voor het bepalen van het lozingsdebiet van verontreinigd regenwater.   Wanneer is lozen van regenwater vergunningsplichtig? Het lozen van regenwater is enkel vergunningsplichtig wanneer het verontreinigd (kan) worden ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten. Regenwater dat ... Lees verder

 

Vlarem-trein 2015 en zomertrein definitief goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op 18 maart de Vlarem-trein 2015 en de zomertrein definitief goedgekeurd. Zoals gewoonlijk is het een verzamelbesluit met o.a. de omzetting van enkele BBT-studies, nieuwe regels voor het bevoorraden van supermarkten in de dagrand en een groot aantal kleinere wijzigingen. In de presentatie hieronder lijsten we de belangrijkste op.

Lees verder
 

De waterfactuur vanaf 2016

Dat de Vlaamse regering de gratis 15 m³ water per gedomicilieerde afschaft, wisten we al langer. Maar ook voor ondernemingen verandert er een en ander aan de waterfactuur. De eerstvolgende afrekeningsfactuur zal er helemaal anders uitzien. Hieronder een samenvatting van de nieuwe structuur.

Lees verder
 

Milieu-voorjaarsadministratie 2016

Elk jaar verwachten overheden en organisaties als Fost Plus en Val-I-Pac een aantal gegevens van bedrijven. Het gaat dan om een loutere melding van bv. ingezamelde afvalstoffen, maar soms zijn er ook financiële gevolgen aan verbonden. Met opnieuw een sterke stijging van de heffing voor grootverbruikers is het zeer belangrijk de aangifte correct in te ... Lees verder

 

Diverse wijzigingen Vlarebo

De Vlaamse regering heeft diverse wijzigingen aangebracht in het Vlarebo, het uitvoeringsbesluit bij het bodemdecreet. Het Diversebepalingenbesluit Bodem van 23 oktober 2015 werd gepubliceerd in het Staatsblad van 3 december 2015 (pdf). Het besluit treedt in werking op 1 februari 2016. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen: Volgens het bodemdecreet slaat de term 'grond' zowel op ... Lees verder

 

CLP-aanpassing Vlarem: impact op bodemonderzoeken

De aanpassing van Vlarem aan CLP heeft onvermijdelijk ook impact op de bodemregelgeving. De frequentie voor het uitvoeren van periodieke bodemonderzoeken is sinds enkele jaren opgenomen in de indelingslijst bij Vlarem I. Om een en ander niet al te complex te maken, verhuist dit gedeeltelijk weer naar het Vlarebo. Risicoinrichtingen Bij het invoeren van het Bodemsaneringsdecreet in ... Lees verder

 

Meer duidelijkheid over energieaudit grote ondernemingen

Het Vlaams Energieagentschap heeft meer duidelijkheid verschaft over de energieaudit voor grote ondernemingen. Volgens Vlarem moet deze audit worden uigevoerd "op alle ingedeelde inrichtingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn of waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro overschrijdt of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro overschrijdt". Omdat deze definitie niet helemaal duidelijk en accuraat ... Lees verder

 

Publieke consultatie Vlarem-wijziging 2015 (zomertrein)

Vlarem-trein 2015 is nog niet aangekomen in het eindstation (zie voorontwerp), en daar komt de volgende al aan, voor het gemak Zomertrein 2015 genoemd. Het voorontwerp tot wijziging van Vlarem II is samen met een aanvulling van Vlarem III is beschikbaar voor consultatie. Opmerkingen kunnen tot 14 juni worden bezorgd aan de Afdeling Milieuvergunningen via ... Lees verder

 

Nieuwe definitie opslagplaats gevaarlijke producten

Op 1 juni 2015 treedt het laatste deel van Vlarem-trein 2013 in werking, meer bepaald alle wijzigingen naar aanleiding van de CLP-verordening. Niet alleen wijzigt de indeling van opslagplaatsen van gevaarlijke producten in de rubriekenlijst van Vlarem II. Ook de daaraan verbonden voorwaarden zijn volledig herschreven. Maar de eerste vraag die je moet stellen is: ... Lees verder

 

Melding van milieu-incidenten

De Vlaamse milieuwetgeving bevat een informatieplicht: exploitanten moeten alle informatie over gebruikte en voortgebrachte grondstoffen, producten, afvalstromen of emissies op eenvoudig verzoek verschaffen aan de toezichthouder. Maar ook wanneer er iets misloopt moet dit worden gemeld. Dat geldt zowel voor accidentele emissies, bijvoorbeeld bij brand, als voor een overschrijding van een lozingsnorm of emissiegrenswaarde. Risicobeheersing Elk voorval, of ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be