• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Archief per categorie 'Geen categorie'

Archief voor ‘Geen categorie’

De sociaaleconomische vergunning als deel van de omgevingsvergunning

Op 1 januari 2018 wordt een bijkomende vergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning. De sociaaleconomische vergunning of omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten wordt het vierde luik, na de stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen en de ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Maar wat is dat eigenlijk, die sociaaleconomische vergunning? De sociaaleconomische vergunning Volgens de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen, ook gekend als de ... Lees verder

 

Hoe wijzigt de omgevingsvergunning de indelingslijst?

Naar aanleiding van de invoering van de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 worden wijzigingen doorgevoerd in de lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen. Het is al langer bekend dat een aantal activiteiten verschuift van klasse 1 naar klasse 2, maar er zijn ook nog enkele andere wijzigingen. De indelingslijst verhuist overigens van Vlarem I, dat ... Lees verder

 

De waterfactuur vanaf 2016

Dat de Vlaamse regering de gratis 15 m³ water per gedomicilieerde afschaft, wisten we al langer. Maar ook voor ondernemingen verandert er een en ander aan de waterfactuur. De eerstvolgende afrekeningsfactuur zal er helemaal anders uitzien. Hieronder een samenvatting van de nieuwe structuur.

Lees verder
 

Diverse wijzigingen Vlarebo

De Vlaamse regering heeft diverse wijzigingen aangebracht in het Vlarebo, het uitvoeringsbesluit bij het bodemdecreet. Het Diversebepalingenbesluit Bodem van 23 oktober 2015 werd gepubliceerd in het Staatsblad van 3 december 2015 (pdf). Het besluit treedt in werking op 1 februari 2016. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen: Volgens het bodemdecreet slaat de term 'grond' zowel op ... Lees verder

 

CLP-aanpassing Vlarem: impact op bodemonderzoeken

De aanpassing van Vlarem aan CLP heeft onvermijdelijk ook impact op de bodemregelgeving. De frequentie voor het uitvoeren van periodieke bodemonderzoeken is sinds enkele jaren opgenomen in de indelingslijst bij Vlarem I. Om een en ander niet al te complex te maken, verhuist dit gedeeltelijk weer naar het Vlarebo. Risicoinrichtingen Bij het invoeren van het Bodemsaneringsdecreet in ... Lees verder

 

Publieke consultatie Vlarem-wijziging 2015 (zomertrein)

Vlarem-trein 2015 is nog niet aangekomen in het eindstation (zie voorontwerp), en daar komt de volgende al aan, voor het gemak Zomertrein 2015 genoemd. Het voorontwerp tot wijziging van Vlarem II is samen met een aanvulling van Vlarem III is beschikbaar voor consultatie. Opmerkingen kunnen tot 14 juni worden bezorgd aan de Afdeling Milieuvergunningen via ... Lees verder

 

Voorontwerp van besluit omgevingsvergunning Vlaanderen

De vorige Vlaamse regering heeft nog net voor de verkiezingen een voorontwerp van besluit voor de invoering van de omgevingsvergunning principieel goedgekeurd. Het voorontwerp wordt nu voorgelegd aan de strategische adviesraden, o.a. de Minaraad en de SERV. De verdere besluitvorming zal een taak zijn voor de volgende regering. Hieronder alvast een samenvatting van het voorontwerp.

Lees verder
 

Decreet omgevingsvergunning Vlaanderen goedgekeurd

Op een van de laatste zittingen voor het einde van de legislatuur is het dan toch gelukt: het decreet dat de omgevingsvergunning invoert in Vlaanderen is goedgekeurd in het Vlaams parlement. Dat gebeurde met 64 voor-stemmen en 36 onthoudingen. Geen enkel parlementslid stemde tegen. Met het decreet is de eerste belangrijke stap gezet naar de ... Lees verder

 

Best Beschikbare Technieken

Volgens Vlarem II afdeling 4.1.2 moet de exploitant van een hinderlijke inrichting steeds de Best Beschikbare Technieken toepassen. Deze BBT's moeten zowel bij de keuze van emissiebehandeling als bij de keuze van bronbeperkende maatregelen gehanteerd worden.   Wat is BBT? In de term "Beste Beschikbare Technieken" is elk woord op zijn plaats: Technieken: de technieken betreffen de wijze waarop de ... Lees verder

 

Hoe lang is een oriënterend bodemonderzoek geldig?

Bij een overdracht van een risicogrond moet een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden. Maar hoe recent moet zo een bodemonderzoek bij een overdrachtsmelding zijn? Wat is een risicogrond? Een risicogrond is een grond waarop ooit potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Het gaat over activiteiten die in kolom 8 van de indelingslijst van Vlarem I zijn aangeduid met de ... Lees verder

 
 • Page 1 of 2
 • 1
 • 2
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be