• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel

Afvalwater lozen wordt duurder

 

Tegen half maart moeten heel wat ondernemingen een afvalwateraangifte indienen bij VMM. Dat gebeurt nog steeds op papier: een integratie in het integraal milieujaarverslag is nog niet voor morgen. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de aangifte van de vorige jaren. Zelfs de tarieven zijn ongeveer gelijk gebleven: 44,21 euro per vervuilingseenheid voor rioollozers, 33,88 euro voor oppervlaktewaterlozers.

Hogere tarieven vanaf heffingsjaar 2016

Voor het afvalwater dat dit jaar geloosd wordt, en waarvoor in 2016 heffing wordt betaald, is er wel een aanzienlijke stijging voorzien van de tarieven. Voor oppervlaktewaterlozers valt de stijging nog mee: het basistarief (dus voor indexatie) gaat van 22,30 euro naar 22,64 euro (+1,5%). Rioollozers zullen dieper in de buidel moeten tasten. Het basistarief stijgt van 29,1 euro naar 33,38 euro (+14,7%).

De eenheidstarieven worden voortaan aangepast aan de index van de consumptieprijzen van de maand november van het voorlaatste (en niet langer het laatste) jaar vóór het heffingsjaar. Voor heffingsjaar 2016 (lozingsjaar 2015) zou zo de kaap van 50 euro per vervuilingseenheid overschreden worden (voor rioollozers). Ter vergelijking: tien jaar gelegen bedroeg het tarief nog geen 28 euro per vervuilingseenheid.

Bron: Decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, BS 30 december 2014

Hogere saneringsbijdragen

Ook wie geen aangifte moet indienen bij VMM zal de kosten zien stijgen vanaf 2015. Kleinverbruikers, met een waterverbruik van minder dan 500 m³/jaar, zullen via de waterfactuur meer moeten bijdragen voor de sanering van het afvalwater. De bovengemeentelijke saneringsbijdrage neemt toe van 0,96 euro per m³ in 2014 tot meer dan 1,20 euro in 2015, een stijging met meer dan een kwart. De gemeentelijke saneringsbijdrage, die gebruikt wordt voor aanleg en onderhoud van rioleringen, mag maximaal 1,4 maal de bovengemeentelijke bijdrage bedragen en stijgt dus ook met meer dan 25%.

Als u hulp nodig heeft bij het opstellen van uw afvalwateraangifte, kan u ons steeds contacteren.
 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be