• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Diensten
 • Besluit omgevingsvergunning Vlaanderen gepubliceerd

Besluit omgevingsvergunning Vlaanderen gepubliceerd

 

23 februari 2017 wordt een belangrijke dag. Vanaf dan zal het niet meer mogelijk zijn een milieuvergunning of een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Beide worden vanaf dan gebundeld in één besluit: de omgevingsvergunning. Naargelang het onderwerp kan dit louter milieukundige zaken bevatten (bv. vergunning voor hinderlijke activiteiten in een bestaand gebouw), of enkel stedenbouwkundige voorschriften (bv. het bouwen van een woning). Het besluit dat dit alles moet regelen werd op 23 februari 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het treedt in werking één jaar na publicatie.

De invoering van de omgevingsvergunning voor hinderlijke inrichtingen gaat gepaard met een aantal ingrijpende wijzigingen:

 • De omgevingsvergunning blijft in principe onbeperkt geldig. Tot nu toe is de milieuvergunning maximum twintig jaar geldig.
 • Er blijven nog slechts twee verschillende vergunningsprocedures over: een gewone procedure en een verkorte procedure.
 • Om tijdverlies te vermijden kan de administratieve lus worden toegepast: een nieuw openbaar onderzoek kan worden georganiseerd zonder dat het dossier moet ingetrokken worden.
 • De beoordeling van milieueffectrapporten en veiligheidsrapporten wordt geïntegreerd in de vergunningsprocedure.
 • Vlarem I verdwijnt volledig. De procedures zijn voortaan opgenomen in het omgevingsvergunningsbesluit. De indelingslijst verhuist naar Vlarem II.
 • Er komt een nieuwe verschuiving van vergunningsplichtige activiteiten van klasse 1 naar klasse 2. Vooral de louter mechanische bewerking van hout, metaal, textiel,… ondergaat een declassering.
 • De provincies en de Vlaamse overheid worden bevoegd voor projecten van gemeente- of provinciegrensoverschrijdend belang. Voor deze twee beslissingsniveaus zijn gesloten lijsten van bevoegdheden opgesteld. Wat niet op deze lijsten staat, behoort tot de bevoegdheid van de gemeente.
 • De gemeentes zullen hierdoor een pak meer vergunningen afleveren dan nu. Voor de zwaardere klasse 2-activiteiten moet er wel advies gevraagd worden van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie.

 

Een uitgebreidere analyse van de nieuwe omgevingsvergunning volgt later op deze site.

 

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be