• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Diensten
 • De omgevingsvergunning in de overgangsperiode

De omgevingsvergunning in de overgangsperiode

 

De omgevingsvergunning komt er officieel op 23 februari 2017. Maar omdat veel gemeenten nog niet klaar zijn met de aanpassingen aan hun informaticasysteem komt er een overgangsperiode tot 1 juni 2017. De gemeenten moeten dan wel een aanvraag indienen bij de minister van Leefmilieu. Hoe zit die overgangsregeling nu eigenlijk in elkaar?

Bevoegde overheid

Vanaf 23 februari dien je de aanvraag in bij de overheid die bevoegd is volgens het omgevingsvergunningsdecreet. Dat kan de Vlaamse regering zijn, of de deputatie, of het schepencollege. Voor het bepalen van de bevoegde overheid volg je een aantal stappen:

 • Controleer de Vlaamse lijst (pdf). Staat uw project hiertussen, dan is de Vlaamse regering de bevoegde overheid. Tenzij u grote infrastructuurwerken of een provinciegrensoverschrijdend project plant, is de kans klein dat u bij de Vlaamse regering moet aankloppen.
 • Controleer de provinciale lijst (pdf) met een aantal projecten van bovengemeentelijk belang (of gemeentegrensoverschrijdende activiteiten). Daarvoor is de deputatie bevoegd. Staat uw project ook niet in deze lijst?
 • Ga dan in de nieuwe Vlarem-indelingslijst de klasse na van uw milieuvergunning. Is dit klasse 1? Dan is de deputatie de bevoegde overheid voor uw project. Let op, want de indelingslijst ondergaat wijzigingen op 23 februari (zie nieuwe indelingslijst - pdf). Een aantal activiteiten verhuist van klasse 1 naar klasse 2.
 • Zijn al de voorgaande punten niet van toepassing, en dat zal in de meeste gevallen zo zijn, dan is het schepencollege de bevoegde overheid.

Welke procedure tussen 23 februari en 1 juni?

In principe is vanaf 23 februari enkel nog de nieuwe procedure van de omgevingsvergunning van toepassing. Dat wil o.a. zeggen dat projecten met zowel ingedeelde activiteiten (milieu) als vergunnings- of meldingsplichtige handelingen (stedenbouw) verplicht in één dossier moeten worden aangevraagd. Probeer je de twee toch apart aan te vragen, dan wordt de procedure meteen stopgezet.

Wat dan met die overgangsperiode?

 • Is de Vlaamse regering de bevoegde overheid dan worden alle aanvragen vanaf 23 februari ingediend en behandeld volgens de omgevingsvergunningsprocedure. Dus met de nieuwe formulieren.
 • Hetzelfde geldt wanneer de deputatie de bevoegde overheid is, dus bij provinciale projecten en klasse 1-inrichtingen. U dient de aanvraag in volgens het nieuwe type.
 • Het wordt moeilijker als de gemeente de bevoegde overheid is. Gemeenten die niet tijdig klaar zijn, kunnen uitstel vragen bij de minister voor Leefmilieu. Ze moeten dat doen vóór 15 februari. Een lijst van gemeenten die uitstel krijgen tot een bepaalde datum, wordt op 20 februari gepubliceerd op de website van het omgevingsloket.
 • Heeft uw gemeente géén uitstel gevraagd en gekregen, dan wordt op 23 februari de omgevingsvergunningsprocedure de enige mogelijke procedure. Dat wil zeggen: verplicht gebruik van de nieuwe formulieren, en een verplichte koppeling van milieu- en stedenbouwkundige aspecten in één aanvraag.
 •  Heeft uw gemeente wel uitstel gevraagd en gekregen, dan blijft voorlopig de oude procedure gelden. Gemengde aanvragen zijn niet mogelijk. Indien nodig vraagt u dus een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning aan. Bij de behandeling worden de oude procedures gevolgd. Het enige verschil is dat op die manier bekomen milieuvergunningen voor onbepaalde duur worden afgeleverd.


Een beslissingsboom (pdf) op het omgevingsloket maakt dit allemaal duidelijk.

Digitaal of op papier?

Een milieuvergunningsaanvraag bij de gemeenten die uitstel hebben verkregen, dient u in op papier (in zeven exemplaren). Een omgevingsvergunningsaanvraag kan u ook op papier indienen (in twee exemplaren), tenzij u professioneel met de materie bezig bent. Architecten, studiebureaus e.d. moeten dus altijd digitaal indienen. Binnenkort zou een oefenversie van het omgevingsloket ter beschikking gesteld worden.

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Contacteer ons vrijblijvend!
 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be