• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel

Gebruik van zuiveringsslib als meststof

 

Zuiveringsslib afkomstig van een waterzuiveringsinstallatie, bv. biologisch slib van een voedingsbedrijf, kan onder bepaalde voorwaarden ingezet worden als meststof. Daarvoor moet aan een aantal formaliteiten voldaan zijn.

 

Vlarema

Behandeld zuiveringsslib is een van de afvalstoffen die volgens bijlage 2.2 van het Vlarema in aanmerking komen voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel. Het moet dan wel aan de samenstellingsvoorwaarden voldoen én er moet een grondstofverklaring worden afgeleverd door OVAM.

In de grondstofverklaring wordt vermeld hoeveel analyses moeten worden uitgevoerd per jaar, en op welke parameters. Voor zuiveringsslib is dit minstens twee maal per jaar. Er moet ook een register worden bijgehouden over het gebruik van het slib.

KB betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten

Zuiveringsslib mag niet vrij als meststof verhandeld worden. Daarvoor moet eerst een toelating verkregen worden van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Vooral de landbouwkundige waarde moet worden aangetoond. De aanwezigheid van een grondstofverklaring is een basisvereiste.

Mestdecreet

Wie zuiveringsslib produceert en dit als meststof wil aanwenden, wordt volgens het Mestdecreet beschouwd als een producent van ‘andere meststoffen’. Hij moet een uitbatingsnummer aanvragen bij de Mestbank. Indien jaarlijks meer dan 300 kg fosfaat op landbouwgronden wordt gebracht, moet de exploitant jaarlijks een aangifte indienen. Verder zijn voor het gebruik van de meststof de algemene regels van toepassing rond mesttransporten, uitrijregelingen en bemestingsnormen.

Bekijk hieronder een brochure van OVAM over het gebruik van afvalstoffen als meststof of bodemverbeterend middel.

Download: Van afvalstof tot meststof of bodemverbeterend middel (pdf, 10/07/2013)

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be