• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Diensten
 • Meer duidelijkheid over energieaudit grote ondernemingen

Meer duidelijkheid over energieaudit grote ondernemingen

 

Het Vlaams Energieagentschap heeft meer duidelijkheid verschaft over de energieaudit voor grote ondernemingen. Volgens Vlarem moet deze audit worden uigevoerd “op alle ingedeelde inrichtingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn of waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro overschrijdt of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro overschrijdt”. Omdat deze definitie niet helemaal duidelijk en accuraat bleek, heeft het VEA nu een toelichting gepubliceerd over het toepassingsgebied. Bovendien is nu ook de langverwachte webapplicatie operationeel.

Toepassingsgebied

Eerder werd al duidelijk dat de criteria zoals die hierboven vermeld zijn, in de volgende Vlarem-trein zullen worden aangepast. Een grote onderneming is een onderneming die aan minstens één van de volgende criteria voldoet:

 • Meer dan 250 werknemers;
 • Meer dan 50 miljoen euro jaaromzet en een jaarlijks balanstotaal groter dan 43 miljoen euro.

Het aantal werknemers wordt berekend in voltijdse equivalenten. De criteria gelden bovendien per vestiging (met een uniek vestigingsnummer in de KBO-databank). Indien de financiële gegevens (jaaromzet en balanstotaal) niet per vestiging bekend zijn, dan moet de onderneming zelf de verdeling maken over de verschillende vestigingen. Mogelijke verdeelsleutels zijn het aantal werknemers per vestiging of de bruikbare vloeroppervlakte per vestiging. Deze verdeling moet kunnen voorgelegd worden bij controle door het VEA. Het referentiejaar is 2014.

In een toelichting van het VEA (pdf, 38 kB) kan je een voorbeeld terugvinden.

Uitvoerder

De uitvoerder van de audit kan een interne of externe energiedeskundige zijn. Er worden geen erkennings- of opleidingseisen gesteld. Het Energieagentschap zal wel kwaliteitscontroles uitvoeren via de webapplicatie.

Inhoud

Intussen is de webapplicatie operationeel voor het invoeren van de resultaten van de energieaudit. Die bestaat uit de volgende delen:

 • Het energieauditrapport van de energiedeskundige;
 • De energiebalans van de vestiging;
 • De maatregelenlijst (beschrijving – investeringskost -energiebesparing – IRR).

In een apart document (pdf, 63 kB) geeft het VEA meer toelichting bij de energiebalans en maatregelenlijst.

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be