• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel

Milieu-voorjaarsadministratie 2016

 

Elk jaar verwachten overheden en organisaties als Fost Plus en Val-I-Pac een aantal gegevens van bedrijven. Het gaat dan om een loutere melding van bv. ingezamelde afvalstoffen, maar soms zijn er ook financiële gevolgen aan verbonden. Met opnieuw een sterke stijging van de heffing voor grootverbruikers is het zeer belangrijk de aangifte correct in te vullen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste aangiftes en wijzigingen.

Verpakkingen

Wie verpakkingsverantwoordelijke is, moet een aangifte indienen van de op de markt gebrachte of ingevoerde verpakkingen. Wie individueel voldoet aan de terugnameplicht, dient een aangifte in bij de IVCIE vóór 31 maart. Wie aangesloten is bij Fost Plus en/of Val-I-Pac geeft de data door vóór resp. 31 januari (28 februari bij digitale aangifte) en 28 februari.

Integraal milieujaarverslag

Elk jaar is het uitkijken wie een afvalstoffenmelding zal moeten indienen. De lijst voor dit jaar is reeds gepubliceerd op de website van het IMJV (excel, 492 kB). Het gaat om een beperkte steekproef van 1939 bedrijven. Om de twee jaar is er een uitgebreide steekproef, vorig jaar bij een 16.000-tal ondernemingen. Naast de geselecteerde bedrijven moeten ook PRTR-bedrijven een melding indienen. Dat zijn bedrijven met in hun milieuvergunning een rubriek gekenmerkt door de letter R.

Bedrijven uit de steekproef en PRTR-bedrijven moeten, voor zover van toepassing, ook het deel grondstoffen invullen. Geen enkele verwerker van afvalstoffen moet dit jaar gegevens doorgeven. Europa vraagt hierover slechts om de twee jaar een uitgebreide rapportage. Voor de delen lucht- en wateremissies, energiegegevens en grondwaterstatistiek zijn er dit jaar geen wijzigingen.

Ook de timing blijft dezelfde: geselecteerde of rapportageplichtige bedrijven krijgen tegen eind januari een brief met een inlogcode. Wie geen brief ontvangt, moet dit voor 15 februari melden. De eigenlijke aangiftes worden verwacht ten laatste op 14 maart.

Afvalwateraangifte

Zoals reeds eerder geschreven, wordt het lozen van afvalwater dit jaar fors duurder. Het basistarief per vervuilingseenheid stijgt voor rioollozers van 44,21 euro vorig jaar naar 50,71 euro voor de komende aangifte. Dat wil zeggen dat bij een gelijk blijvende verontreiniging, de heffing met een kleine 15% toeneemt. Voor oppervlaktewaterlozers wordt een gewone indexatie toegepast: van 33,88 naar 34,39 euro per vervuilingseenheid. De index voor de grondwaterheffing bedraagt dit jaar 1,3019.

Nieuw vanaf dit jaar is het online heffingenloket. De aangifte kan vanaf 18 januari volledig digitaal ingevuld en ingediend worden. Dit zou ook meteen verplicht zijn. Op termijn zullen ook de melding van een meetcampagne en het doorgeven van de resultaten via het internetloket kunnen gebeuren. Opvallend is dat dus niet gekozen wordt voor een verdere integratie in het integraal milieujaarverslag.

Heeft u vragen over uw aangiftes? Contacteer ons gerust!
 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be