• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel

Milieuadministratie voorjaar 2014

 

Elk voorjaar moet een pak milieuaangiftes worden ingediend. Hieronder een kort overzicht.

 

 

 • Aangifte huishoudelijke verpakkingen

Fost Plus verwacht voor 31 januari de aangifte van op de Belgische markt gebrachte huishoudelijke verpakkingen. Wie de aangifte elektronisch indient, heeft tijd tot 28 februari.

 • Aangifte bedrijfsmatige verpakkingen

De aangifte van bedrijfsmatige verpakkingen die op de Belgische markt werden gebracht, wordt bij Val-I-Pac verwacht voor 28 februari.

 • Integraal milieujaarverslag

Voor eind januari krijgen alle (gekende) jaarverslagplichtige exploitanten een brief met inlogcode en paswoord. Indien op het internetloket formulieren ontbreken, kunnen die nog tot half februari aangevraagd worden. Het milieujaarverslag zelf moet ingediend worden tegen 15 maart.

 • Aangifte afvalwater- en grondwaterheffing

De aangifte van de hoeveelheid geloosd afvalwater en/of opgepompt grondwater moet voor 15 maart ingediend worden bij VMM.

 • Individuele informatieplicht verpakkingen

Wie individueel voldoet aan de terugnameplicht van verpakkingsafval, dient een aangifte in bij de IVCIE voor 31 maart. Tegen dezelfde datum moeten ook de verwerkingsattesten worden aangevraagd.

Tot slot: een preventieplan verpakkingsafval of een periodieke evaluatie zijn dit jaar niet vereist.

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be