• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel

Bereken zelf uw waterfactuur

 

De tijd dat de factuur van de watermaatschappij enkel een vast abonnementsbedrag en een variabel deel afhankelijk van het verbruik bevatte, ligt al enkele jaren achter ons. De factuur bevat vandaag ook nog volgende bijdragen en vergoedingen:

 

 • de bovengemeentelijke saneringsbijdrage: dit is een bijdrage voor de verwerking van het afvalwater in een rioolwaterzuivering. In 2012 bedraagt deze bijdrage 0,9313 euro/m³;
 • de gemeentelijke saneringsbijdrage: een bijdrage voor het transport van afvalwater (riolering, kleinschalige waterzuiveringen) afkomstig van leidingwater. Twee derden van de Vlaamse gemeenten hanteren het maximumtarief van 1,3038 euro/m³ (tarief 2012);
 • de gemeentelijke saneringsvergoeding: dient eveneens ter financiering van het transport van afvalwater, maar dan voor water afkomstig van eigen winningen (bv. grondwater);
 • de IBA-bijdrage of -vergoeding: is verschuldigd bij het gebruik van een individuele behandelingsinstallatie die door de rioolbeheerder wordt onderhouden.

De Vlaamse Milieumaatschappij stelt op haar website een tool ter beschikking voor de berekening van de waterfactuur, en dit voor een zelf te selecteren periode en verbruik. De databank bevat de tarieven van de verschillende watermaatschappijen en gemeenten. De tarieven zijn eveneens per gemeente te raadplegen in een excel-bestand van VMM :

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - indien nodig schakel error checking uit (403:Forbidden)

Tot slot nog volgende opmerking: voor grootverbruikers, die jaarlijks bij VMM aangifte doen voor de berekening van de heffing, is de situatie nog iets complexer. De op basis van de aangifte verschuldigde heffing wordt verrekend in de bovengemeentelijke saneringsbijdrage, waardoor die kan afwijken van het vaste tarief, en bovendien jaarlijks kan wijzigen.

Je factuur goed in de gaten houden is de boodschap
 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be