• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel

Hoe dien ik een integraal milieujaarverslag in?

 

Zoals we al eerder meldden in ons overzicht van de jaarlijkse milieuadministratie, krijgt u een dezer dagen een uitnodiging in de bus om het integraal milieujaarverslag in te dienen. Tenminste, indien uw bedrijf voorkomt in de steekproef van OVAM voor het indienen van een afvalstoffenaangifte, en/of een van de andere delen van toepassing is.

Eerste deadline: 15 februari

De overheid stuurt zelf voor 31 januari een hoop brieven de deur uit om bedrijven op hun verplichtingen te wijzen. De brief bevat een gebruikersnaam en paswoord. Vanaf 2013 kan u het jaarverslag enkel nog digitaal invullen en versturen, al kan u met een aangetekende brief en een verklaring op erewoord een uitzondering krijgen.

Hoewel de overheid met de brieven zelf het initiatief neemt, blijft het de IMJV-plichtige die moet nagaan of hij een jaarverslag moet indienen. De exploitant kijkt dus best zelf na of hij in de lijst voorkomt voor de afvalstoffenaangifte en/of emissiesdrempels voor lucht of water overschrijdt. U kan de lijst voor de afvalstoffen consulteren via deze link (excel-bestand). Indien één of meerdere delen van het IMJV ontbreken, moet de exploitant dit voor 15 februari melden aan het milieuloket.

Een overzicht van de verschillende onderdelen en in welke gevallen je die moet invullen, vind je in ons artikel over de voorjaarsadministratie.

Toegang tot het internetloket

Het internetloket opent de deuren op 1 februari. Exploitanten die enkel een afvalstoffenaangifte moeten doen, hebben enkel de codes nodig die hen per post werden toegestuurd. Wie een beroep doet op De Neef Chemical Processing, Gielen, Indaver, Ivago, Remondis, SGS Ewacs,  Shanks, Sims Recycling Solutions, Sita, Van Gansewinkel, Vanheede of Veolia voor het ophalen van afvalstoffen heeft geluk: die ophalers gaven de statistieken reeds door aan de overheid, zodat u enkel de reeds ingevulde gegevens moet controleren.

Inloggen voor andere delen van het IMJV kan enkel met een elektronische identiteitskaart of federale token.

Tweede deadline: 14 maart

Het integraal milieujaarverslag moet vóór 15 maart worden ingediend, dus ten laatste op 14 maart. Zoals gezegd kan dit enkel nog elektronisch. Vergeet niet dat naast de exploitant ook de milieucoördinator moet ondertekenen.

Een kopie van het integraal milieujaarverslag moet worden bezorgd aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en de ondernemingsraad, of bij ontstentenis de vakbondsafvaardiging. Het verslag moet ook gedurende vijf jaar ter inzage worden gehouden van de toezichthouder.

Indien u hulp nodig heeft bij het invullen van het integraal milieujaarverslag, kan u ons steeds contacteren.
 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be