• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel

Integraal milieujaarverslag 2015

 

OVAM heeft naar jaarlijkse gewoonte op 31 december de lijst gepubliceerd van bedrijven die een afvalstoffenmelding moeten indienen. Daarmee is het startschot gegeven voor een nieuwe editie van het integraal milieujaarverslag, dat vanaf 1 februari kan ingediend worden. Uiterste datum is 14 maart.

 

Inhoud IMJV

Sommige bedrijven moeten meerdere delen van het integraal milieujaarverslag indienen. Ten opzichte van vorig jaar komen er geen nieuwe rapportageverplichtingen bij. We overlopen hieronder de verschillende delen.

 • Luchtemissie. In te vullen indien de jaaruitstoot van een of meer verontreinigende stoffen een bepaalde drempel overschrijdt.
 • Energiegegevens. In te vullen indien het deel luchtemissie van toepassing is en wanneer het jaarlijkse energieverbruik van de inrichting groter is dan 0,1 PJ primair.
 • Wateremissie. In te vullen indien de jaaremissie van een of meer verontreinigende stoffen een bepaalde drempel overschrijdt.
 • Grondwaterstatistiek. In te vullen voor grondwaterwinningen met debiet > 30.000 m³/jaar, of wanneer dit is opgelegd in de milieuvergunning.
 • Afvalproducenten. Zoals gezegd moet dit enkel worden ingevuld door bedrijven die zijn opgenomen in de steekproef van OVAM.
 • Afvalverwerkers. In te vullen door een steekproef van afvalverwerkers die afvalstoffen invoeren van buiten het Vlaams gewest.
 • Grondstoffenproducenten. De afvalproducenten uit de steekproef die ook een grondstof produceren (d.w.z. bijproducten of materialen die het einde van de afvalfase hebben bereikt) moeten dit deel invullen.

Kalender

Voor 31 januari zal de Vlaamse overheid elke milieujaarverslagplichtige waarvan ze op de hoogte is, aanschrijven en een inlogcode bezorgen. Doet ze dat niet, dan moet de plichtige de nodige formulieren aanvragen voor 15 februari.

Vanaf 1 februari is het internetloket beschikbaar. Het verslag moet ten laatste op 14 maart ingediend worden. Indien er een milieucoördinator is aangesteld, moet deze mee ondertekenen. Een kopie van het verslag moet worden voorgelegd aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Hulp nodig bij het invullen van het integraal milieujaarverslag? Contacteer ons gerust!
 
 • http://batman-news.com Edje Laenens

  hey Jeroen, bestaat deze aangifte ook in Wallonië

 • yajop

  Vraagje, en waar moet ik dergelijke formulieren aanvragen en code als we geen schrijven gekregen hebben?

© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be