• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel

Milieuhandhaving: de minnelijke schikking

 

De Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) van het departement LNE heeft al langer de bevoegdheid bestuurlijke geldboetes op te leggen naar aanleiding van milieuovertredingen.

 • Sinds mei 2009 wordt het niet voldoen aan louter administratieve milieuverplichtingen (zg. milieu-inbreuken) niet meer strafrechtelijk aangepakt. De AMMC kan wel, na vaststelling door een toezichthouder, een exclusieve bestuurlijke geldboete opleggen.
 • Zwaardere overtredingen (milieumisdrijven) worden door de administratie beboet indien de procureur des Konings niet wenst op te treden. Het resultaat is dan een alternatieve bestuurlijke geldboete.

Vanaf 1 juni 2012 krijgt de AMMC er een nieuw instrument bij: de minnelijke schikking. De administratie kan de vermoedelijke overtreder voorstellen een geldsom te betalen binnen een door haar bepaalde termijn. De geldsom mag niet hoger zijn dan 500 euro bij een milieu-inbreuk, en niet hoger dan 2.000 euro bij een milieumisdrijf. Gaat de vermoedelijke overtreder daarop in, dan wordt de procedure voor het opleggen van een bestuurlijke geldboete stopgezet.

Deze geldsommen zijn een stuk lager dan de potentiële bestuurlijke geldboetes. Die kunnen oplopen tot maximaal 50.000 euro voor milieu-inbreuken en 250.000 euro voor milieumisdrijven, telkens te vermenigvuldigen met de opdeciemen (5,5) en eventueel aangevuld met voordeelontneming.

Een minnelijke schikking zal niet voor elk misdrijf mogelijk zijn. De Vlaamse regering zal de voorwaarden en andere modaliteiten nog uitwerken in een apart besluit. De opbrengsten van de minnelijke schikking gaan naar het Minafonds.

De toepasselijke wetgeving: Decreet van 20 april 2012 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur
GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - indien nodig schakel error checking uit (403:Forbidden)

 

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be