• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel

Onderhoud, keuren en testen van koelinstallaties en airco’s

 

Als je bedenkt dat een gangbaar koelmiddel als R404A (een mengsel van gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen of HFK’s)  als broeikasgas maar liefst 3260 keer sterker is dan CO2, is het geen wonder dat de controle van industriële koelinstallaties een belangrijk aandachtspunt is voor milieu-inspecteurs. De installaties moeten ook regelmatig een onderhoud krijgen of gekeurd worden.

Onderhoud

Koelinstallaties en toebehoren moeten worden onderhouden volgens een code van goede praktijk en regelmatig onderzocht door een bevoegd koeltechnicus. Hoe vaak dit moet gebeuren, is dus niet vastgelegd in Vlarem II. Bij vaststellen van lekkage moeten onmiddellijk de nodige herstellingen worden uitgevoerd om die te verhelpen en moet een nieuwe controle op lekdichtheid worden uitgevoerd.

Keuring van airconditioningsystemen

Airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten regelmatig worden gekeurd door een bevoegde deskundige. De frequentie is vastgelegd in een ministerieel besluit:

 • meer dan 12 kW: minstens om de 5 jaar
 • 50 kW of meer: minstens om de 3 jaar
 • 250 kW of meer: minstens om de 2 jaar


Lekdichtheidscontroles op koelinstallaties (inclusief airco’s)

Periodieke lekdichtheidscontroles op installaties die gebruik maken van ozonafbrekende stoffen en/of gefluoreerde broeikasgassen zijn vereist afhankelijk van de koelmiddelinhoud:

 • 3 kg en meer: iedere 12 maanden
 • 30 kg en meer: iedere 6 maanden
 • 300 kg en meer: iedere 3 maanden


Indien een lek wordt vastgesteld, moet dit binnen de 14 dagen hersteld worden. Kan het lekverlies niet teruggebracht worden tot beneden de 5%, dan moet de installatie buiten gebruik gesteld worden.

Bevoegd koeltechnicus

Een bevoegd technicus wordt aangewezen om werkzaamheden aan koelinstallaties op een verantwoorde manier uit te voeren, ofwel rechtstreeks door de exploitant, ofwel door het koeltechnische bedrijf dat werkzaamheden aan de koelinstallatie uitvoert.

Voor werkzaamheden aan koelinstallaties die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten en voor de uitvoering van lekdichtheidscontroles, geldt als aanvullende voorwaarde dat de persoon werkt in een gecertificeerd koeltechnisch bedrijf. Een lijst van dergelijke bedrijven is beschikbaar op de website van Departement LNE.

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be