• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel

Vlarem-reglementering luchtcompressoren en drukvaten

 

Hoofdstuk 5.16 van Vlarem II omvat enkele voorwaarden voor luchtcompressoren, meer bepaald de drukvaten.

Toepassingsgebied

De regels zijn van toepassing voor luchtcompressoren, als samenstel of als ter plaatse geassembleerd geheel, die een drukvat omvatten, waarvan het product van de toelaatbare druk (PS) en het volume (V) groter is dan 3.000 bar.liter, voor zover de druk bij de maximaal toelaatbare temperatuur meer dan 4 bar hoger is dan de normale atmosferische druk (1013 mbar), of waarvan PS groter is dan 3000 bar.

Bouw van het drukvat

 • De bouw van het drukvat en de veiligheidsvoorzieningen moet voldoen aan een code van goede praktijk.
 • Elk drukvat moet een hydrostatische druktest hebben ondergaan.
 • Elk drukvat draagt een plaat met de naam van de constructeur, het nummer van het drukvat, het fabricagejaar, de maximaal toelaatbare druk (PS), het volume (V) en de beproevingsdruk.

Veiligheidsvoorzieningen

De drukvaten moeten over verschillende veiligheidsvoorzieningen beschikken: veiligheidskleppen, manometer, manostaat, purgeerkraan en inspectieopening.

Keuringen

De luchtcompressoren die hier worden bedoeld, moeten een keuring ondergaan:

 • bij ingebruikname;
 • periodiek: ten minste om de vijf jaar;
 • indien in het verslag van de deskundige een kortere termijn is opgelegd, dan moet deze worden gerespecteerd;
 • na elke belangrijke aanpassing of belangrijke herstelling aan de installatie


Alle keuringen moeten worden uitgevoerd door een erkende milieudeskundige in de discipline “houder voor gassen of gevaarlijke stoffen”.

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be