• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Diensten
 • Nieuwe definitie opslagplaats gevaarlijke producten

Nieuwe definitie opslagplaats gevaarlijke producten

 

Op 1 juni 2015 treedt het laatste deel van Vlarem-trein 2013 in werking, meer bepaald alle wijzigingen naar aanleiding van de CLP-verordening. Niet alleen wijzigt de indeling van opslagplaatsen van gevaarlijke producten in de rubriekenlijst van Vlarem II. Ook de daaraan verbonden voorwaarden zijn volledig herschreven. Maar de eerste vraag die je moet stellen is: wat is een opslagplaats? Ook deze definitie wordt aangepast op 1 juni.

Definitie tot 31 mei 2015

De definitie van opslagplaats is opgenomen in art. 1.1.2 van Vlarem II. Tot en met 31 mei 2015 luidt deze als volgt: de ruimten of plaatsen in gebouwen, ondergronds of in open lucht, waarin de in dit reglement bedoelde gevaarlijke producten in vaste houders of in verplaatsbare recipiënten zijn opgeslagen in een hoeveelheid die het dagverbruik (24 uur) overschrijdt.
Hierbij wordt verstaan onder:

 • vaste houders: houders welke worden gevuld of bijgevuld op de plaats van gebruik;
 • verplaatsbare recipiënten: houders welke worden gevuld of bijgevuld op een plaats andere dan de plaats van gebruik;


Worden niet als opslagplaats beschouwd:

 • transportvoertuigen;
 • fabricagetoestellen waarin de producten een bewerking moeten ondergaan en de pompen en buffervaten, gekoppeld aan de productie.


Naast die twee laatste uitzonderingen geldt dus ook de hoeveelheid die overeenkomt met het dagverbruik bij een bepaalde installatie niet als opslagplaats.

Definitie vanaf 1 juni 2015

Vanaf 1 juni verhuist de definitie van opslagplaats naar art. 1, 108° van Vlarem I. De bovenstaande bepalingen blijven gelden, alleen worden er nog twee uitzonderingen aan toegevoegd. Worden bijkomend niet meer als opslagplaatsen beschouwd:

 • winkelruimten, voor het publiek toegankelijk, voor de verkoop van gevaarlijke producten in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 l of 30 kg;
 • geïntegreerde brandstoftanks bij vast opgestelde motoren zoals bij aggregaten, pompen, noodgeneratoren en dergelijke, met een maximale waterinhoud van 1000 liter.

Winkelruimten

De aanwezigheid van gevaarlijke producten in een winkelruimte wordt dus niet meer als een opslagplaats beschouwd indien de individuele verpakkingen maximaal 30 liter of kilogram groot zijn. Denk hierbij bv. aan de verkoop van verven in een doe-het-zelf-keten of bleekwater in de supermarkt. De discussie of er in de winkel lekbakken moeten worden geplaatst is hiermee dus beslecht: aangezien het geen opslagplaats betreft, moet niet aan de Vlarem-voorwaarden rond inkuiping voldaan worden.

Let wel: indien de winkel een aparte reserveopslag heeft van gevaarlijke producten, in een lokaal dat niet voor het publiek toegankelijk is, blijft hiervoor de vergunningsplicht bestaan en moeten de bijhorende voorwaarden (inkuiping, eventueel afstandsregels, pictogrammen,…) gerespecteerd worden.

Geïntegreerde brandstoftanks

Noodgeneratoren of motoren die de pompen van een sprinklerinstallatie aansturen zijn vaak voorzien van een kleine voorraad diesel in een tank van enkele honderden liters. Indien deze tank duidelijk deel uitmaakt van de installatie (‘geïntegreerd’) wordt deze niet meer als opslagplaats beschouwd. Voorwaarde is wel dat de inhoud niet meer is dan 1000 liter.

Het belangrijkste gevolg is dat de geïntegreerde houder geen periodieke onderzoeken meer moet ondergaan. Bovendien hoeft de tank niet meer dubbelwandig of ingekuipt te zijn en vallen ook de voorwaarden weg rond lekdetectie, overvulbeveiliging, enz.

Ook hier nog een belangrijke opmerking: indien een extra voorraadtank bij de installatie wordt geplaatst, geldt de uitzondering niet, ongeacht de inhoud. De houder moet dus vergund zijn en voldoen aan alle voorwaarden.

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be