• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel

Nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten

 

Dit seizoen hebben de Vlaamse concert- en festivalorganisatoren nog wat respijt gekregen van minister van Leefmilieu Schauvliege. Maar vanaf 1 januari 2013 komen ze er echt aan: de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten.

 

Tot eind 2012

Dit jaar gelden nog verschillende wetgevingen:

 • Lokalen met een dansgelegenheid en met een totale oppervlakte van de voor het publiek toegankelijkeruimte van 100m² of meer zijn vergunningsplichtig volgens Vlarem. Een klasse 2-vergunning is vereist, af te leveren door het College van Burgemeester en Schepenen. De geluidsnormen van Vlarem II zijn van toepassing.
 • Muziekactiviteiten in open lucht of in niet-ingedeelde inrichtingen vallen onder het KB van 24 februari 1977. Er geldt een geluidslimiet van 90 dB(A) tenzij het College van Burgemeester en Schepenen een afwijking toestaat.

Vanaf 2013

In 2013 wordt afgestapt van de oppervlakte van de zaal als criterium voor de vergunningsplicht. De activiteiten worden voortaan ingedeeld volgens het maximale geluidsniveau:

 • Maximaal geluidsniveau tot 85 dB(A): niet-ingedeelde muziekactiviteit. De voorwaarden uit het KB van 1977 blijven van toepassing, al worden ze nu wel geïntegreerd in deel 6 van Vlarem II.
 • Maximaal geluidsniveau tot 95 dB(A): éénmalige klasse 3-melding, in te dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
 • Maximaal geluidsniveau tot 100 dB(A): een klasse 2-milieuvergunning is vereist, aan te vragen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
 • Muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau groter dan 100 dB(A) zijn niet toegelaten.


Bijkomende voorwaarden

Bij een maximaal geluidsniveau boven 85 dB(A) moet de organisator/exploitant het geluid meten tijdens de volledige activiteit en het geluidsniveau duidelijk zichtbaar tonen aan de geluidsverantwoordelijke.  Bij een maximaal geluidsniveau boven 95 dB(A) moeten gratis oordopjes ter beschikking gesteld worden. Het gebruik van een begrenzer is niet verplicht. Klasse 2-inrichtingen met een permanente geluidsinstallatie moeten een geluidsplan laten opmaken.

Milieuvergunning aanpassen

In bepaalde gevallen zal de milieuvergunning van feestzalen, dansgelegenheden e.d. moeten aangepast worden. Voor activiteiten die reeds over een milieuvergunning beschikken, moet voor 1 september 2012 aan het College van Burgemeester en Schepenen gemeld worden welke indeling na 1 januari 2013 van toepassing zal zijn. Indien geen vergunning vereist was onder het oude regime, maar wel vanaf 1 januari 2013, dan kan een verkorte vergunningsprocedure gevolgd worden (zonder openbaar onderzoek). Deze vergunning is dan wel maar 5 jaar geldig.

Technische handleiding

Het Departement LNE heeft een technische handleiding (pdf) opgesteld waarin alle voorwaarden en scenario’s staan beschreven. Je kan ook volgende presentatie bekijken, gegeven op de provinciale infosessies.

Bekijk de slideshow 'Infosessies geluidsnormen muziek. Regelgeving - aanpassing Vlarem. Presentatie door Gilke Pée en Gisela Vindevogel tijdens de provinciale infosessies.'Help ze niet naar de tuut

Tot slot: als je nieuwsgierig bent geworden naar wat de festivals met je oren doen, kan je de Help ze niet naar de tuut-app downloaden op je smartphone. Heel nauwkeurig zijn de gemeten decibels niet, maar je krijgt wel een indicatie of schade aan je oren te verwachten is.

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over je milieuvergunning.

 

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be