• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Diensten
 • Opnieuw uitstel voor omgevingsvergunning Vlaanderen

Opnieuw uitstel voor omgevingsvergunning Vlaanderen

 

Er komt opnieuw uitstel voor de algemene invoering van de omgevingsvergunning in Vlaanderen. In een nota van 30 maart en een brief van 8 mei (pdf) wees de secretaris-generaal van het departement Omgeving erop dat er “een reëel risico blijft bestaan dat het OMV-loket op 1 juni niet de noodzakelijke stabiliteit en performantie bereikt”. 1 juni is de datum waarop ook het gros van de gemeenten het loket zou beginnen gebruiken. Via een spoedbehandeling in het parlement werd deze datum vooruitgeschoven naar 1 januari 2018.

Praktisch

De huidige overgangsregeling, die zou gelden van 23 februari tot 1 juni 2017, wordt verlengd tot 1 januari 2018. Wanneer de provincie of de regering de bevoegde overheid is, verandert er niets. Enkel omgevingsvergunningsaanvragen worden aanvaard, en in de meeste gevallen moet dit digitaal via het omgevingsloket (zie hieronder). Ook voor de gemeenten Beersel, Diest, Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden is dat het geval.

In de andere gemeenten worden milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen nog apart aangevraagd. Milieuvergunningsaanvragen dien je dus nog steeds in op papier. De gemeente volgt de oude procedures. Vergunningen voor nieuwe activiteiten worden wel al voor onbepaalde termijn verleend.

Wanneer digitaal?

Bij de provincies, de regering en de genoemde zes gemeenten kan je enkel nog omgevingsvergunningen aanvragen. Dat moet vaak al digitaal, via het omgevingsloket. Het gaat om alle aanvragen, verzoeken of meldingen met betrekking tot:

 • Vlaamse projecten
 • provinciale projecten
 • projecten die niet zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect
 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse
 • het verkavelen van gronden
 • het bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, als deze bijstelling een wijziging van de kavelgrenzen inhoudt


Wat de ingedeelde inrichtingen betreft, kan je dus enkel nog klasse 3-meldingen analoog indienen. Aanvragen in het Frans (in faciliteitengemeenten) mogen ook nog op papier ingediend worden. Als de overheid merkt dat je op papier indient, maar delen van de aanvraag digitaal hebt opgemaakt, in Word of Excel, dan kan ze deze bestanden wel digitaal opvragen. Dat scheelt hen veel inscanwerk.

Gezien de capaciteits- en stabiliteitsproblemen is het digitaal indienen niet evident. We zetten eerder al een aantal tips op een rijtje. We voegen er hier nog eentje aan toe: in Google Chrome als webbrowser zouden er wel eens gegevens verdwijnen. Firefox zou iets stabieler werken.

Contacteer ons gerust indien u vragen heeft over de omgevingsvergunning.
 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be