• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel

Periodiciteit oriënterend bodemonderzoek

 

Exploitanten van activiteiten die een risico op bodemverontreiniging inhouden, zijn volgens Vlarebo verplicht al dan niet periodiek een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Bepalend daarvoor is de indeling van de activiteit in de indelingslijst van Vlarem I, meer bepaald in de laatste kolom.

De volgende lettercode wordt gehanteerd:

 • = Inrichting waarvoor conform het Bodemdecreet en het Vlarebo een oriënterend bodemonderzoek verplicht is bij overdracht, onteigening, sluiting, faillissement en vereffening.
 • = Inrichting waarvoor conform het Bodemdecreet en het Vlarebo een oriënterend bodemonderzoek verplicht is bij overdracht, onteigening, sluiting, faillissement en vereffening, en om de twintig jaar.
 • B= Inrichting waarvoor conform het Bodemdecreet en het Vlarebo een oriënterend bodemonderzoek verplicht is bij overdracht, onteigening, sluiting, faillissement en vereffening, en om de tien jaar.

Risico-inrichtingentool

Om het opzoekwerk wat te verlichten heeft de OVAM een tool ontwikkeld om online de juiste categorie op te zoeken. In de Risico-inrichtingentool kan je zoeken op rubrieknummer en activiteit. Dat laatste is vooral handig bij oude ARAB-vergunningen, die geen rubrieken vermelden.

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be