• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Diensten
 • Wijzigingen wetgeving koelinstallaties vanaf 2015

Wijzigingen wetgeving koelinstallaties vanaf 2015

 

Dat vanaf 2015 geen nieuwe HCFK’s meer mogen gebruikt worden in koelinstallaties, was eerder al geweten. Een nieuwe verordening van 16 april wijzigt nu ook de periodiciteit van de verplichte lekdetectietesten. Deze is vanaf 1 januari niet langer afhankelijk van de koelmiddelinhoud, maar van het aantal ton CO2-equivalenten.

Verbod HCFK’s

Het verbod op het gebruik van HCFK’s (chloorfluorkoolwaterstoffen) is opgenomen in de Europese Verordening nr. 1005/2009. Die stelt dat het vroeger veel gebruikte koelmiddel R22 en andere HCFK’s (R141b, R142b en mengsels die R22 bevatten zoals R401, R402, R403, R408 en R409) vanaf 1 januari 2015 niet meer mogen gebruikt worden om koelinstallaties bij te vullen. Dat geldt zowel voor nieuw geproduceerde als gerecycleerde of geregenereerde HCFK’s. De installaties mogen wel in gebruik blijven, maar bij eventuele lekken mogen ze niet meer bijgevuld worden. De bedrijfszekerheid neemt dus sterk af.

Frequentie lekcontroles

Tot 31 december 2014 wordt de frequentie voor het uitvoeren van lekcontroles bepaald aan de hand van de koelmiddelinhoud, met drempels op 3 kg, 30 kg en 300 kg gefluoreerde broeikasgassen. Vanaf 1 januari 2015 zal de periodiciteit bepaald worden aan de hand van het aantal ton CO2-equivalenten:

 • Meer dan 5 ton: om de 12 maanden (om de 24 maanden indien lekkagedetectiesysteem aanwezig is);
 • Vanaf 50 ton: om de 6 maanden (om de 12 maanden indien lekkagedetectiesysteem aanwezig is);
 • Meer dan 500 ton: om de 6 maanden, de installatie van een lekkagedetectiesysteem is verplicht. Het lekkagedetectiesysteem moet om de 12 maanden gecontroleerd worden;
 • Hermetisch afgesloten apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat in hoeveelheden van minder dan 10 ton CO2-equivalent is niet aan lekkagecontroles onderworpen, mits de apparatuur als hermetisch afgesloten is geëtiketteerd.

Er is ook een overgangstermijn voorzien voor apparatuur die minder dan 3 kg gefluoreerde broeikasgassen bevat of hermetisch afgesloten apparatuur die als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 6 kg gefluoreerde broeikasgassen bevat. Deze zijn t.e.m. 31 december 2016 niet onderworpen aan de voorschriften betreffende controle op lekken.

Berekening CO2-equivalenten

Het aantal ton CO2-equivalenten wordt bepaald aan de hand van de GWP-waarde (Global Warming Potential), een aanduiding voor de mate waarin een broeikasgas kan bijdragen tot de klimaatopwarming. Het gaat om een relatieve waarde t.o.v. het opwarmingsvermogen van 1 kg CO2.

Koelmiddel R134A heeft bijvoorbeeld een GWP van 1430. D.w.z. dat 1 kg R134A overeenkomt met 1430 kg of 1,43 ton CO2-equivalenten. Een installatie met 3 kg R134A-koelmiddel moet nu jaarlijks onderworpen worden aan een lektest. Die 3 kg komt overeen met 3 x 1,43 = 4,29 ton CO2-equivalenten, zodat in dat geval vanaf 2015 geen lekdetectietesten meer vereist zijn.

De GWP-waardes zijn opgenomen in bijlagen I, II en IV van Verordening 517/2014. Bijlage IV bevat ook regels voor het bepalen van de GWP van mengsels van koelmiddelen. Het regelmatig gebruikte R410A, bijvoorbeeld, bestaat voor 50% uit R32 (GWP 675) en 50% R125 (GWP 3500). Samen geeft dit een GWP van 2087,5 (675 x 50% + 3500 x 50%). Een apparaat met 2,5 kg R410A is tot nu toe niet onderworpen aan lekdetectietesten, maar zal dat vanaf 2015 wel zijn (2,5 x 2,087 = 5,2 ton CO2-equivalenten). Hiervoor geldt wel de overgangstermijn tot eind 2016.

 

Contacteer gerust ons adviesbureau voor meer informatie over de lektesten voor koelinstallaties.
 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be