• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Diensten
 • CLP-aanpassing Vlarem: impact op bodemonderzoeken

CLP-aanpassing Vlarem: impact op bodemonderzoeken

 

De aanpassing van Vlarem aan CLP heeft onvermijdelijk ook impact op de bodemregelgeving. De frequentie voor het uitvoeren van periodieke bodemonderzoeken is sinds enkele jaren opgenomen in de indelingslijst bij Vlarem I. Om een en ander niet al te complex te maken, verhuist dit gedeeltelijk weer naar het Vlarebo.

Risicoinrichtingen

Bij het invoeren van het Bodemsaneringsdecreet in 1995 werd in het Vlarebo een lijst van risico-inrichtingen vastgelegd. Daarbij werd bepaald of er een periodiek bodemonderzoek moet worden uitgevoerd, of bv. enkel bij stopzetting van de activiteit. De lijst van activiteiten was dezelfde als de Vlarem-indelingslijst. Bij elke wijziging van die laatste moest bijgevolg ook het Vlarebo aangepast worden. Voor de eenvoud werd na enkele jaren de indelingslijst van het Vlarebo overgeheveld naar een aparte kolom in de indelingslijst van Vlarem I.

Twee indelingslijsten

Tijdens een bodemonderzoek moeten ook risico-inrichtingen uit het verleden worden opgelijst en geëvalueerd. Met de nieuwe CLP-indeling, en de grondig gewijzigde rubriek 17 (gevaarlijke producten) zou dat een moeilijke taak worden. Veel werk dat reeds gestoken is in de gemeentelijke inventarissen van risicogronden zou moeten worden overgedaan. Daarom is de indelingslijst van 31 mei 2015 overgeheveld naar Vlarebo. Bijgevolg zijn er nu twee lijsten om rekening mee te houden:

 • De lijst in bijlage 1 van het Vlarebo is geldig voor inrichtingen waarvan de exploitatie is aangevat vóór 1 juni 2015, en bevat enkel nog de risico-inrichtingen. Activiteiten die geen aanleiding geven tot onderzoeksplicht (bv. opslag van hout) zijn niet meer vermeld. Daarnaast werd voor een aantal inrichtingen de periodiciteit verminderd.
 • De lijst in bijlage 1 van Vlarem I is geldig voor inrichtingen waarvan de exploitatie wordt aangevat na 31 mei 2015.

A* en B*

Naast de reeds bestaande symbolen O, A en B werden met de CLP-aanpassing een A* en B* ingevoerd. Deze zijn van belang bij de opslag van gevaarlijke producten.

 • O = Inrichting waarvoor een oriënterend onderzoek verplicht is bij overdracht, sluiting en faillissement;
 • A = Inrichting waarvoor een oriënterend onderzoek verplicht is bij overdracht, sluiting en faillissement, en om de twintig jaar;
 • A* = Inrichting waarvoor een oriënterend onderzoek verplicht is bij overdracht, sluiting en faillissement bij uitsluitend bovengrondse opslag; plus om de twintig jaar bij geheel of gedeeltelijk ondergrondse opslag;
 • B = Inrichting waarvoor een oriënterend onderzoek verplicht is bij overdracht, sluiting en faillissement, en om de tien jaar;
 • B* = Inrichting waarvoor een oriënterend onderzoek verplicht is bij overdracht, sluiting en faillissement en om de twintig jaar bij uitsluitend bovengrondse opslag; en bij overdracht, sluiting en faillissement en om de tien jaar bij geheel of gedeeltelijk ondergrondse opslag;

Wat met GPBV’s?

Bepaalde GPBV-inrichtingen moeten vóór de aanvang van de activiteiten een bodemonderzoek laten uitvoeren (situatierapport). Deze inrichtingen zijn in de indelingslijst in bijlage 1 van Vlarem I aangeduid met de letter S. Dat blijft zo. De Vlarebo-lijst is hiervoor niet relevant.

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be