• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Diensten
 • De sociaaleconomische vergunning als deel van de omgevingsvergunning

De sociaaleconomische vergunning als deel van de omgevingsvergunning

 

Op 1 januari 2018 wordt een bijkomende vergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning. De sociaaleconomische vergunning of omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten wordt het vierde luik, na de stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen en de ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Maar wat is dat eigenlijk, die sociaaleconomische vergunning?

De sociaaleconomische vergunning

Volgens de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen, ook gekend als de IKEA-wet, is een sociaaleconomische vergunning vereist voor kleinhandelsbedrijven en handelsgehelen groter dan 400 m². Een kleinhandelsbedrijf is een verkooppunt van goederen aan consumenten, waarbij de goederen geen andere behandelingen ondergaan dan die welke in de handel gebruikelijk zijn. Groothandelsbedrijven moeten daarentegen niet over een sociaaleconomische vergunning beschikken indien ze nooit aan particulieren verkopen. Het woord nooit is daarbij zeer strikt te interpreteren.

De definitie van handelsgeheel is minder eenduidig. Het is een geheel van kleinhandelszaken die op financieel, commercieel of materieel vlak een eenheid vormen. Ook voor deze gehelen geldt een vergunningsplicht vanaf 400 m² netto handelsoppervlakte.

Ook voor belangrijke wijzigingen van de aard van de handelsactiviteit en belangrijke uitbreidingen in bestaande kleinhandelsbedrijven/handelsgehelen is een sociaaleconomische vergunning nodig.

Bepalen van de netto-handelsoppervlakte

In de 400 m² die de ondergrens vormt in deze wetgeving, tel je alle voor het publiek toegankelijke ruimtes mee, met inbegrip van niet-overdekte oppervlaktes. Waar je geen rekening mee moet houden zijn aparte opslagruimtes, ateliers, kantoren, de refter van het personeel,…

Criteria

Vier criteria bepalen of je in aanmerking komt voor een sociaaleconomische vergunning:

 • de ruimtelijke ligging;
 • de bescherming van het stedelijk milieu;
 • de consumentenbescherming;
 • de naleving van de sociale en arbeidswetgeving.

Vooral de eerste twee zijn van belang. Kleinhandelsactiviteiten zijn bijvoorbeeld in principe niet toegelaten op KMO- of bedrijventerreinen. Uiteraard zijn ook visieplannen van de gemeente, de afbakening van kernwinkelgebied e.d. van groot belang. Over de twee laatste criteria kan de gemeente enkel vermelden dat de betreffende regelgeving moet worden gerespecteerd. De gemeente heeft zelf geen regulerende bevoegdheden op deze domeinen.

De integratie in de praktijk

Voorlopig gebeurt de aanvraag nog niet via omgevingsloket. Volgens een ontwerpbesluit van de Vlaamse regering zou de aanvraag in vier exemplaren moeten ingediend worden: twee op papier en twee digitaal (op usb-stick). Als de sociaaleconomische vergunning echter gekoppeld is aan stedenbouwkundige handelingen of ingedeelde inrichtingen of activiteiten, dan wordt de aanvraag wel als extra bijlage in het loket toegevoegd.

Overigens wordt in dit ontwerpbesluit ook de vergunning voor vegetatiewijzigingen geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Ook dat zal in eerste instantie nog niet via het omgevingsloket kunnen.

Meer info over de sociaaleconomische vergunning vind je in een brochure (pdf) van de VVSG. Het ontwerpbesluit over de integratie van de sociaaleconomische en vegetatievergunning vind je hier (pdf).

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be