• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel

Het gat in de ozonlaag

 

Ozon is een gevaarlijk goedje. Je krijgt er geïrriteerde ogen en astma van, en als je pech hebt zelfs een longoedeem. Vandaar de vele maatregelen om ozonvorming tegen te gaan, zoals het beperken van de uitstoot van stikstofoxiden in de transportsector.

Maar er is ook goede ozon, al bevindt die zich op meer dan vijftien kilometer boven het aardoppervlak. Een dikke ozonlaag houdt schadelijke UV-straling van de zon tegen. Maar er was een probleem. De ozonlaag wordt aangetast door de uitstoot van CFK’s, dachten wetenschappers al in de jaren zeventig. Pas in 1984 werd het beruchte gat in de ozonlaag daadwerkelijk vastgesteld.

Het gat doet zich jaarlijks voor, vooral boven de Zuidpool omdat de afbraak van ozon zich voordoet bij lage temperaturen. De stikstofverbindingen die normaal chlooratomen, afkomstig van de afbraak van CFK’s, onschadelijk maken, condenseren op ijskristallen in de wolken. Daardoor is er meer vrije chloor beschikbaar, die ozon afbreekt.

Tegenwoordig hoor je nog weinig over het gat in de ozonlaag. De grote boosdoeners, de CFK’s, werden gebannen uit spuitbussen in de loop van de jaren negentig, en daarmee was een belangrijke stap gezet. Voor koelingstoepassingen werd overgeschakeld naar minder schadelijke HCFK’s. Het gat is er intussen nog steeds, maar het stabiliseert of wordt kleiner. Tegen 2050 zou het gat helemaal dicht moeten zijn: het kan vijftig jaar duren voordat de CFK’s zijn afgebroken.

Intussen is het gat in de ozonlaag verdrongen door andere milieuproblemen: de vorming van ozon op leefniveau, en het broeikaseffect. De vervanging van de CFK’s door andere koelmiddelen heeft ook een pervers effect. Het gangbare koelmiddel in auto-airco’s (R134a) tast de ozonlaag niet aan, maar het is wel een sterk broeikasgas, maar liefst 1400 keer sterker dan CO2. Of hoe een oplossing kan leiden naar een nieuw probleem. Er is nog werk aan de winkel.

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be