• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Diensten
 • Publieke consultatie Vlarem-wijziging 2015 (zomertrein)

Publieke consultatie Vlarem-wijziging 2015 (zomertrein)

 

Vlarem-trein 2015 is nog niet aangekomen in het eindstation (zie voorontwerp), en daar komt de volgende al aan, voor het gemak Zomertrein 2015 genoemd. Het voorontwerp tot wijziging van Vlarem II is samen met een aanvulling van Vlarem III is beschikbaar voor consultatie. Opmerkingen kunnen tot 14 juni worden bezorgd aan de Afdeling Milieuvergunningen via milieuvergunningen.ccb@lne.vlaanderen.be. Hieronder een overzicht van de voorgestelde wijzigingen.

Zomertrein 2015

Met deze zomertrein worden opnieuw enkele BBT-studies vertaald naar Vlarem-reglementering. Dit keer gaat het om volgende studies:

 • de verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen: een emissiegrenswaarde voor vluchtige organische stoffen wordt ingevoerd.
 • oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen: de sectorale lozingsnormen worden aangepast.

Daarnaast liet de Vlaamse regering onderzoeken of de bevoorradingvan supermarkten mogelijk is buiten de piekuren, meer bepaald in de dagrand (van 6 tot 7 uur ‘s morgens en van 19 tot 23 uur ‘s avonds). Bedoeling is de verkeersdruk te verminderen en de verkeersveiligheid te verhogen. Dit mag echter niet leiden tot geluidshinder bij de buren. Daarom wordt een nieuw geluidskader ingevoerd, specifiek voor de bevoorrading van supermarkten. De bepalingen worden opgenomen in een nieuwe afdeling 4.5.7 en zijn gericht op de “detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotsmiddelen overheersen”, die vergund zijn in rubriek 16.3.1 (koelinstallaties) én beschikken over een bedrijfseigen laad- en losplaats.

Andere wijzigingen zijn o.a.

 • Nieuwe bepalingen voor installaties voor het chemisch reinigen van textiel die gebruik maken van PER of tetrachlooretheen;
 • Wijzigingen rond het meten van fugitieve emissies;
 • Bepalingen rond de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) door lekverliezen in bovengrondse houders;
 • de bepalingen m.b.t. energieplanning worden ook van toepassing voor inrichtingen met een jaarlijks  energieverbruik tussen 0,1 en 0,5 PJ. Door de komende invoering van de permanente omgevingsvergunning zouden veel van deze bedrijven helemaal geen verplichtingen meer hebben op het vlak van energiebesparing.
 • Gebouwen die beschikken over een energieprestatiecertificaat publieke gebouwen (vb. schoolgebouwen of kantoorgebouwen van publieke organisaties) worden vrijgesteld voor het uitvoeren van een energieaudit voor grote ondernemingen.

Vlarem III

De Zomertrein voegt twee nieuwe sets van sectorale voorwaarden toe aan Vlarem III, de titel van Vlarem die voorbehouden is voor GPBV-inrichtingen. Het gaat om de omzetting van BBT-conclusies voor volgende activiteiten:

 • de productie van papier, pulp en karton;
 • het raffineren van aardolie en gas.


Aan de nieuwe voorwaarden die voortvloeien uit de BBT-conclusies moet voldaan worden vier jaar na de publicatie van deze BBT-conclusies, dus resp. 28 oktober 2018 en 30 september 2018.

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be