• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Afval'

Posts Tagged ‘Afval’

Milieu-voorjaarsadministratie 2016

Elk jaar verwachten overheden en organisaties als Fost Plus en Val-I-Pac een aantal gegevens van bedrijven. Het gaat dan om een loutere melding van bv. ingezamelde afvalstoffen, maar soms zijn er ook financiële gevolgen aan verbonden. Met opnieuw een sterke stijging van de heffing voor grootverbruikers is het zeer belangrijk de aangifte correct in te ... Lees verder

 

Integraal milieujaarverslag 2015

OVAM heeft naar jaarlijkse gewoonte op 31 december de lijst gepubliceerd van bedrijven die een afvalstoffenmelding moeten indienen. Daarmee is het startschot gegeven voor een nieuwe editie van het integraal milieujaarverslag, dat vanaf 1 februari kan ingediend worden. Uiterste datum is 14 maart.   Inhoud IMJV Sommige bedrijven moeten meerdere delen van het integraal milieujaarverslag indienen. Ten opzichte ... Lees verder

 

Controlecampagne inzameling bedrijfsafvalstoffen

De Afdeling Milieu-inspectie is een controlecampagne begonnen om na te gaan of bedrijfsafvalstoffen correct ingezameld worden. Verschillende ondernemingen kregen reeds een inspecteur over de vloer. Ter voorbereiding kan je alvast een aantal punten controleren.   Afvalstoffenregister Elke exploitant moet een afvalstoffenregister bijhouden. Het volstaat de identificatieformulieren van afvalstoffen te bundelen. Een dergelijk formulier (meestal een vrachtbrief, aangevuld met ... Lees verder

 

Sorteren van bedrijfsafval in het Brussels gewest

Vanaf 2 februari 2014 gelden strengere regels voor het sorteren van bedrijfsafval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook PMD-afval moet voortaan gescheiden ingezameld worden.   Gescheiden inzameling Vanaf 2 februari 2014 moeten volgende afvalstoffen gescheiden worden ingezameld: gevaarlijk afval (sinds 1991); dierlijk afval (sinds 1993); papier en karton (sinds 2 februari 2013); PMD; glasafval; plantaardig afval; ander afval dat het voorwerp is van een uitgebreide ... Lees verder

 

Milieuadministratie voorjaar 2014

Elk voorjaar moet een pak milieuaangiftes worden ingediend. Hieronder een kort overzicht.     Aangifte huishoudelijke verpakkingen Fost Plus verwacht voor 31 januari de aangifte van op de Belgische markt gebrachte huishoudelijke verpakkingen. Wie de aangifte elektronisch indient, heeft tijd tot 28 februari. Aangifte bedrijfsmatige verpakkingen De aangifte van bedrijfsmatige verpakkingen die op de Belgische markt werden gebracht, wordt bij Val-I-Pac ... Lees verder

 

Gebruik van zuiveringsslib als meststof

Zuiveringsslib afkomstig van een waterzuiveringsinstallatie, bv. biologisch slib van een voedingsbedrijf, kan onder bepaalde voorwaarden ingezet worden als meststof. Daarvoor moet aan een aantal formaliteiten voldaan zijn.   Vlarema Behandeld zuiveringsslib is een van de afvalstoffen die volgens bijlage 2.2 van het Vlarema in aanmerking komen voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel. Het moet dan wel aan ... Lees verder

 

Nieuw preventieplan verpakkingen uitgesteld

De Interregionale Verpakkingscommissie IVCIE heeft zopas aangekondigd dat de nieuwe algemene preventieplannen verpakkingsafval pas verwacht worden voor eind september in plaats van eind juni. Oorzaak zijn problemen met de webapplicatie. Algemeen preventieplan verpakkingsafval Het opmaken van een algemeen preventieplan verpakkingsafval is een van de verplichtingen uit het samenwerkingsakkoord verpakkingsafval, naast de terugnameplicht en de informatieplicht. Het preventieplan ... Lees verder

 

Hoe dien ik een integraal milieujaarverslag in?

Zoals we al eerder meldden in ons overzicht van de jaarlijkse milieuadministratie, krijgt u een dezer dagen een uitnodiging in de bus om het integraal milieujaarverslag in te dienen. Tenminste, indien uw bedrijf voorkomt in de steekproef van OVAM voor het indienen van een afvalstoffenaangifte, en/of een van de andere delen van toepassing is. Eerste deadline: ... Lees verder

 

Milieuadministratie voorjaar 2013

Traditiegetrouw staan in het voorjaar een aantal aangiften op het programma: verpakkingen, afvalwater, integraal milieujaarverslag,... Hieronder zetten we de belangrijkste verplichtingen op een rijtje.  

Lees verder
 

Contract inzameling bedrijfsafvalstoffen

Vanaf 1 juli 2013 moeten bedrijven een contract afsluiten met hun inzamelaar van gemengd bedrijfsafval (zie ook ons artikel van 13 juli). In het contract worden alle in te zamelen bedrijfsafvalstoffen opgesomd samen met hun voorgestelde inzamelwijze.   Apart in te zamelen afvalstoffen Achttien bedrijfsafvalstoffen moeten volgens het materialenbesluit Vlarema gesorteerd worden en apart aangeboden aan een inzamelaar ... Lees verder

 
 • Page 1 of 2
 • 1
 • 2
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be