• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Afvalwater'

Posts Tagged ‘Afvalwater’

De waterfactuur vanaf 2016

Dat de Vlaamse regering de gratis 15 m³ water per gedomicilieerde afschaft, wisten we al langer. Maar ook voor ondernemingen verandert er een en ander aan de waterfactuur. De eerstvolgende afrekeningsfactuur zal er helemaal anders uitzien. Hieronder een samenvatting van de nieuwe structuur.

Lees verder
 

Milieu-voorjaarsadministratie 2016

Elk jaar verwachten overheden en organisaties als Fost Plus en Val-I-Pac een aantal gegevens van bedrijven. Het gaat dan om een loutere melding van bv. ingezamelde afvalstoffen, maar soms zijn er ook financiële gevolgen aan verbonden. Met opnieuw een sterke stijging van de heffing voor grootverbruikers is het zeer belangrijk de aangifte correct in te ... Lees verder

 

Afvalwater lozen wordt duurder

Tegen half maart moeten heel wat ondernemingen een afvalwateraangifte indienen bij VMM. Dat gebeurt nog steeds op papier: een integratie in het integraal milieujaarverslag is nog niet voor morgen. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de aangifte van de vorige jaren. Zelfs de tarieven zijn ongeveer gelijk gebleven: 44,21 euro per vervuilingseenheid voor ... Lees verder

 

Integraal milieujaarverslag 2015

OVAM heeft naar jaarlijkse gewoonte op 31 december de lijst gepubliceerd van bedrijven die een afvalstoffenmelding moeten indienen. Daarmee is het startschot gegeven voor een nieuwe editie van het integraal milieujaarverslag, dat vanaf 1 februari kan ingediend worden. Uiterste datum is 14 maart.   Inhoud IMJV Sommige bedrijven moeten meerdere delen van het integraal milieujaarverslag indienen. Ten opzichte ... Lees verder

 

Nieuwe regels lozing van bedrijfsafvalwater op RWZI

De Vlaamse regering heeft in een besluit van 21 februari 2014 nieuwe regels vastgelegd voor de lozing van bedrijfsafvalwater in een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). De oude regels uit het besluit van 2005 rond de contractuele sanering van bedrijfsafvalwater worden geschrapt. Hieronder een samenvatting van het nieuwe besluit.

Lees verder
 

Milieuadministratie voorjaar 2014

Elk voorjaar moet een pak milieuaangiftes worden ingediend. Hieronder een kort overzicht.     Aangifte huishoudelijke verpakkingen Fost Plus verwacht voor 31 januari de aangifte van op de Belgische markt gebrachte huishoudelijke verpakkingen. Wie de aangifte elektronisch indient, heeft tijd tot 28 februari. Aangifte bedrijfsmatige verpakkingen De aangifte van bedrijfsmatige verpakkingen die op de Belgische markt werden gebracht, wordt bij Val-I-Pac ... Lees verder

 

Hoe dien ik een integraal milieujaarverslag in?

Zoals we al eerder meldden in ons overzicht van de jaarlijkse milieuadministratie, krijgt u een dezer dagen een uitnodiging in de bus om het integraal milieujaarverslag in te dienen. Tenminste, indien uw bedrijf voorkomt in de steekproef van OVAM voor het indienen van een afvalstoffenaangifte, en/of een van de andere delen van toepassing is. Eerste deadline: ... Lees verder

 

Nieuwe regels afvalwaterheffing

Vanaf 1 januari 2013 zijn een aantal nieuwe regels van toepassing bij de berekening van de heffing op het lozen van afvalwater: de financierende heffing, een wijzigingen van de aanpak m.b.t. saneringscontracten en een verstrenging voor onvergunde of niet-gemelde lozingen. Hieronder een kort overzicht van de veranderingen.    

Lees verder
 

Milieuadministratie voorjaar 2013

Traditiegetrouw staan in het voorjaar een aantal aangiften op het programma: verpakkingen, afvalwater, integraal milieujaarverslag,... Hieronder zetten we de belangrijkste verplichtingen op een rijtje.  

Lees verder
 

Investeringen in waterzuivering in Vlaanderen

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit - opgelegd door Europa - heeft Vlaanderen al veel geïnvesteerd in rioolwaterzuiveringen, collectoren en rioleringen. Maar over hoeveel geld gaat het? Hieronder enkele cijfers.

Lees verder
 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be