• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'BBT'

Posts Tagged ‘BBT’

Vlarem-trein 2013 en Vlarem III definitief goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op 16 mei 2014 de Vlarem-trein 2013 en Vlarem III definitief goedgekeurd. Voor de inwerkingtreding is het wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Hieronder zijn de belangrijkste punten samengevat.   Aanpassing Vlarem aan CLP Vlarem II wijzigt zowel de indelingslijst als de sectorale voorwaarden voor de opslag van gevaarlijke producten. Aanleiding is ... Lees verder

 

Best Beschikbare Technieken

Volgens Vlarem II afdeling 4.1.2 moet de exploitant van een hinderlijke inrichting steeds de Best Beschikbare Technieken toepassen. Deze BBT's moeten zowel bij de keuze van emissiebehandeling als bij de keuze van bronbeperkende maatregelen gehanteerd worden.   Wat is BBT? In de term "Beste Beschikbare Technieken" is elk woord op zijn plaats: Technieken: de technieken betreffen de wijze waarop de ... Lees verder

 

Consultatieronde Vlarem III

Samen met de Vlarem-trein 2013 heeft de Vlaamse overheid een tweede ontwerpbesluit klaar. Dit besluit zal een derde titel van het Vlarem invoeren, en is gericht op GPBV-bedrijven.   Richtlijn Industriële Emissies In de Vlarem-trein 2012, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 7 juni 2013, werden heel wat voorwaarden uit de Richtlijn Industriële Emissies omgezet in Vlaamse reglementering. ... Lees verder

 

Handige tools voor beperking fijn stof

Zoals eerder gemeld werden in Vlarem nieuwe regels ingeschreven voor het beperken van de diffuse emissie van fijn stof bij de op- en overslag van stuivende stoffen. Een van de maatregelen is het ter beschikking stellen van richtlijnen aan de werknemers en aan derden die activiteiten uitvoeren op het terrein. Voorbeelden zijn het werken met ... Lees verder

 

Implementatie van de Industrial Emissions Directive

Op donderdag 6 september organiseerden VMx en ENEP een studienamiddag rond de Europese Industriale Emissions Directive. We brachten daarvan live verslag uit. Hieronder nog een korte samenvatting van de lezingen. De Industrial Emissions Directive (IED) 2010/75/EU Gabrielle Gerzsenyi, als juriste werkzaam bij de Europese Commissie-afdeling Milieu, vermeldt vooreerst het doel van de nieuwe richtlijn, die zeven andere ... Lees verder

 

Studiedag: IED, towards a greener industry

06/09/2012: Studienamiddag Industrial Emissions Directive (IED): towards a greener industry De Beroepsvereniging van Vlaamse Milieuprofessionals VMx organiseert een studienamiddag rond IED , in samenwerking met ENEP (European Network of Environmental Professionals). De verschillende sprekers zullen ingaan op volgende onderwerpen: Introduction by Filip Raymaekers, chairman of VMx; Vision on a sustainable industrial future, Filip Francois (EU DG Environment); Legal impact of the IED ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be