• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Bodemonderzoek'

Posts Tagged ‘Bodemonderzoek’

Diverse wijzigingen Vlarebo

De Vlaamse regering heeft diverse wijzigingen aangebracht in het Vlarebo, het uitvoeringsbesluit bij het bodemdecreet. Het Diversebepalingenbesluit Bodem van 23 oktober 2015 werd gepubliceerd in het Staatsblad van 3 december 2015 (pdf). Het besluit treedt in werking op 1 februari 2016. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen: Volgens het bodemdecreet slaat de term 'grond' zowel op ... Lees verder

 

CLP-aanpassing Vlarem: impact op bodemonderzoeken

De aanpassing van Vlarem aan CLP heeft onvermijdelijk ook impact op de bodemregelgeving. De frequentie voor het uitvoeren van periodieke bodemonderzoeken is sinds enkele jaren opgenomen in de indelingslijst bij Vlarem I. Om een en ander niet al te complex te maken, verhuist dit gedeeltelijk weer naar het Vlarebo. Risicoinrichtingen Bij het invoeren van het Bodemsaneringsdecreet in ... Lees verder

 

Geoloket bodemonderzoeken

OVAM heeft sinds de inwerkingtreding van het bodemdecreet en Vlarebo in 1995 al een pak informatie verzameld over gronden in Vlaanderen. Een oriënterend bodemonderzoek is voor risico-inrichtingen periodiek vereist of bij overname of sluiting. In vele gevallen is daaropvolgend een beschrijvend bodemonderzoek vereist of een bodemsanering. Sinds kort is informatie over de gekende en conformverklaarde bodemonderzoeken ... Lees verder

 

Implementatie van de Industrial Emissions Directive

Op donderdag 6 september organiseerden VMx en ENEP een studienamiddag rond de Europese Industriale Emissions Directive. We brachten daarvan live verslag uit. Hieronder nog een korte samenvatting van de lezingen. De Industrial Emissions Directive (IED) 2010/75/EU Gabrielle Gerzsenyi, als juriste werkzaam bij de Europese Commissie-afdeling Milieu, vermeldt vooreerst het doel van de nieuwe richtlijn, die zeven andere ... Lees verder

 

Periodiciteit oriënterend bodemonderzoek

Exploitanten van activiteiten die een risico op bodemverontreiniging inhouden, zijn volgens Vlarebo verplicht al dan niet periodiek een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Bepalend daarvoor is de indeling van de activiteit in de indelingslijst van Vlarem I, meer bepaald in de laatste kolom. De volgende lettercode wordt gehanteerd: O = Inrichting waarvoor conform het Bodemdecreet en het Vlarebo een ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be