• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Energie'

Posts Tagged ‘Energie’

Milieu-voorjaarsadministratie 2016

Elk jaar verwachten overheden en organisaties als Fost Plus en Val-I-Pac een aantal gegevens van bedrijven. Het gaat dan om een loutere melding van bv. ingezamelde afvalstoffen, maar soms zijn er ook financiële gevolgen aan verbonden. Met opnieuw een sterke stijging van de heffing voor grootverbruikers is het zeer belangrijk de aangifte correct in te ... Lees verder

 

Meer duidelijkheid over energieaudit grote ondernemingen

Het Vlaams Energieagentschap heeft meer duidelijkheid verschaft over de energieaudit voor grote ondernemingen. Volgens Vlarem moet deze audit worden uigevoerd "op alle ingedeelde inrichtingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn of waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro overschrijdt of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro overschrijdt". Omdat deze definitie niet helemaal duidelijk en accuraat ... Lees verder

 

Integraal milieujaarverslag 2015

OVAM heeft naar jaarlijkse gewoonte op 31 december de lijst gepubliceerd van bedrijven die een afvalstoffenmelding moeten indienen. Daarmee is het startschot gegeven voor een nieuwe editie van het integraal milieujaarverslag, dat vanaf 1 februari kan ingediend worden. Uiterste datum is 14 maart.   Inhoud IMJV Sommige bedrijven moeten meerdere delen van het integraal milieujaarverslag indienen. Ten opzichte ... Lees verder

 

Vlarem-trein 2013 en Vlarem III definitief goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op 16 mei 2014 de Vlarem-trein 2013 en Vlarem III definitief goedgekeurd. Voor de inwerkingtreding is het wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Hieronder zijn de belangrijkste punten samengevat.   Aanpassing Vlarem aan CLP Vlarem II wijzigt zowel de indelingslijst als de sectorale voorwaarden voor de opslag van gevaarlijke producten. Aanleiding is ... Lees verder

 

Energieaudit voor grote ondernemingen

De Vlarem-trein 2013 bevat regels voor het uitvoeren van een verplichte energieaudit in grote ondernemingen. Hieronder een samenvatting op basis van de huidige ontwerpteksten.   Volgens de laatste berichten zou de Vlarem-trein 2013 worden goedgekeurd tijdens de laatste bijeenkomst van de huidige Vlaamse regering, op 23 mei 2014.

Lees verder
 

Rekentool economische haalbaarheid micro-WKK

COGEN Vlaanderen, een organisatie gespecialiseerd in WKK's, lanceerde pas een nieuwe rekentool. Bedoeling is geïnteresseerden een eerste idee te geven of het plaatsen van een micro-WKK economisch haalbaar is.   Warmte-krachtkoppeling WKK staat voor warmte-krachtkoppeling, een systeem waarbij tegelijk warmte en energie wordt opgewekt. Dat is efficiënter dan het gescheiden opwekken van energie en warmte in een elektriciteitscentrale ... Lees verder

 

Energie-audit grote ondernemingen

Volgens een nieuwe Europese energie-efficiëntierichtlijn zullen alle grote ondernemingen tegen 2015 een energie-audit moeten laten uitvoeren. De richtlijn is het gevolg van de vaststelling dat een van de drie 20-20-20 doelstellingen zonder ingrijpen niet zal gehaald worden. Energie-efficiëntierichtlijn Twee van de drie 20-20-20-doelstellingen lijken gehaald te worden: 20% hernieuwbare energieproductie tegen 2020 en 20% minder CO2-uitstoot tegen ... Lees verder

 

Energieprestatieregelgeving voor bouwers

De laatste jaren worden steeds strengere eisen gesteld aan bouwprojecten op het vlak van energieverbruik. Het gaat om eisen rond E-peil, K-peil, U- en R-waarden, ventilatie,... We geven hier een kort overzicht van de energieprestatieregelgeving voor bouwers. Wanneer EPB? De EPB-regelgeving (wat staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat)  is van toepassing wanneer een stedenbouwkundige vergunning moet aangevraagd worden ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be