• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Gevaarlijke stoffen'

Posts Tagged ‘Gevaarlijke stoffen’

Nieuwe definitie opslagplaats gevaarlijke producten

Op 1 juni 2015 treedt het laatste deel van Vlarem-trein 2013 in werking, meer bepaald alle wijzigingen naar aanleiding van de CLP-verordening. Niet alleen wijzigt de indeling van opslagplaatsen van gevaarlijke producten in de rubriekenlijst van Vlarem II. Ook de daaraan verbonden voorwaarden zijn volledig herschreven. Maar de eerste vraag die je moet stellen is: ... Lees verder

 

Bepaal online de Seveso-status van uw bedrijf

Het departement LNE heeft een tool ontwikkeld waarmee je de Seveso-status van je bedrijf kan berekenen. Aan de hand van de aanwezige hoeveelheden van met naam genoemde stoffen en producten die onder de verschillende Seveso-categorieën vallen, maakt de tool de nodige berekeningen. Het resultaat is ofwel geen drempel, ofwel lage drempel, ofwel hoge drempel. Je ... Lees verder

 

Vlarem-trein 2013 en Vlarem III definitief goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op 16 mei 2014 de Vlarem-trein 2013 en Vlarem III definitief goedgekeurd. Voor de inwerkingtreding is het wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Hieronder zijn de belangrijkste punten samengevat.   Aanpassing Vlarem aan CLP Vlarem II wijzigt zowel de indelingslijst als de sectorale voorwaarden voor de opslag van gevaarlijke producten. Aanleiding is ... Lees verder

 

Gevaarlijke producten: aanpassing Vlarem II aan CLP

In de Vlarem-trein 2013 worden de voorwaarden rond gevaarlijke producten van Vlarem II aangepast aan de CLP-verordening. De bepalingen treden in werking op 1 juni 2015, datum waarop CLP zelf volledig van kracht wordt. Rubrieken 6, 16 en 17 uit de indelingslijst worden herschikt, zodat heel wat bijhorende voorwaarden van hoofdstuk veranderen in Vlarem II. ... Lees verder

 

Welke wijzigingen aan de indelingslijst bevat Vlarem-trein 2013?

Een nieuwe grote wijziging van Vlarem I en II zou nog dit voorjaar worden goedgekeurd. Hieronder een presentatie over de wijzigingen aan de indelingslijst in Vlarem-trein 2013.  

Lees verder
 

Seveso III: de wijzigingen toegelicht

De Seveso III-richtlijn werd op 24 juli 2012 gepubliceerd in het Publicatieblad en moet tegen 31 mei 2015 worden omgezet in een nieuw samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de drie gewesten. De Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de FOD Waso heeft ter voorbereiding een toelichting gepubliceerd over de belangrijkste wijzigingen. ... Lees verder

 

Deadline registratie chemische stoffen

De deadline van 31 mei 2013 voor het registreren van chemische stoffen nadert. Het gaat nu om stoffen die in hoeveelheden tussen 100 en 1000 ton per jaar worden geproduceerd of geïmporteerd in de Europese Unie. Aanleiding is de Europese REACH-verordening. REACH De REACH-verordening waaruit de registratieverplichtingen volgen trad in werking op 1 juni 2007. Het doel ... Lees verder

 

Milieuvergunning gevaarlijke stoffen: aanpassingen aan CLP

We berichtten reeds eerder over een voorstel tot aanpassing van Vlarem aan CLP. Rubriek 17 uit de indelingslijst van Vlarem I bepaalt welke opslag van gevaarlijke stoffen vergunningsplichtig is. De rubriek is aan herziening toe aangezien de indeling nog is gebaseerd op oude Europese richtlijnen, die intussen zijn vervangen door de CLP-verordening. Intussen is een ... Lees verder

 

De Seveso III – richtlijn

Op 10 juli 1976 kwam in het Noord-Italiaanse stadje Seveso een wolk van dioxinen vrij na een ongeval in een pesticidenfabriek. Er vielen geen doden, maar er werden wel enkele kilogrammen verspreid van een stof die al in de orde van microgrammen dodelijk kan zijn. Tweeduizend mensen werden behandeld voor dioxinevergiftiging. Dit ongeval was de ... Lees verder

 

Milieuvergunning gevaarlijke stoffen: rubriek 17 na CLP

De opslag van gevaarlijke producten is in de indelingslijst van Vlarem I ingedeeld in rubriek 17. De indeling gebeurt op basis van de R-zinnen en de gevaarseigenschappen volgens verschillende Europese richtlijnen. Met REACH en de CLP-verordening wordt een nieuwe indeling van gevaarlijke producten ingevoerd. Vroeg of laat moet dat een impact hebben op de milieuvergunning, ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be