• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Handhaving'

Posts Tagged ‘Handhaving’

Milieuhandhaving in Vlaanderen: enkele cijfers

Het Milieuhandhavingsrapport 2013 van de Afdeling Milieu-inspectie bevat heel wat cijfergegevens over de controles die worden uitgevoerd m.b.t. milieuvergunningen en emissies. Daarnaast heeft de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu een eigen Handhavingsrapport gepubliceerd. Hoeveel PV's worden er opgesteld over milieumisdrijven? Hoe groot is de kans dat je daarvoor een boete krijgt? De antwoorden ... Lees verder

 

Omgevingsvergunning Vlaanderen: conceptnota handhaving goedgekeurd

De Vlaamse regering keurde een conceptnota goed over de handhaving die gepaard gaat met de Vlaamse omgevingsvergunning. Vooral de modernisering van het stedenbouwkundig toezicht naar milieuhandhavingsmodel valt op. Hieronder de krachtlijnen van de conceptnota.  

Lees verder
 

Vlarem-trein 2012: wat is nieuw voor GPBV-inrichtingen?

De Vlaamse regering heeft op 7 juni 2013 de Vlarem-trein 2012 definitief goedgekeurd. Het besluit bundelt een groot aantal wijzigingen aan Vlarem I en II. Vooral de omzetting van de Richtlijn Industriële Emissies is van belang. Hieronder lichten we toe welke wijzigingen er zijn opgenomen voor GPBV-inrichtingen.  

Lees verder
 

Hoger risico op milieuboetes

Sinds 2009 is de nadruk in het milieuhandhavingsbeleid verschoven van strafrechtelijke naar bestuurlijke handhaving. De Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) van het departement LNE kan nu boetes opleggen indien de procureur des Konings niet wenst op te treden. Daardoor is het risico op een milieuboete de laatste jaren sterk toegenomen. Maar ook de correctionele rechtbank ... Lees verder

 

Studiedag: IED, towards a greener industry

06/09/2012: Studienamiddag Industrial Emissions Directive (IED): towards a greener industry De Beroepsvereniging van Vlaamse Milieuprofessionals VMx organiseert een studienamiddag rond IED , in samenwerking met ENEP (European Network of Environmental Professionals). De verschillende sprekers zullen ingaan op volgende onderwerpen: Introduction by Filip Raymaekers, chairman of VMx; Vision on a sustainable industrial future, Filip Francois (EU DG Environment); Legal impact of the IED ... Lees verder

 

Milieuhandhaving: de minnelijke schikking

De Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) van het departement LNE heeft al langer de bevoegdheid bestuurlijke geldboetes op te leggen naar aanleiding van milieuovertredingen. Sinds mei 2009 wordt het niet voldoen aan louter administratieve milieuverplichtingen (zg. milieu-inbreuken) niet meer strafrechtelijk aangepakt. De AMMC kan wel, na vaststelling door een toezichthouder, een exclusieve bestuurlijke geldboete opleggen. Zwaardere ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be