• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Indelingslijst'

Posts Tagged ‘Indelingslijst’

Nieuwe regels voor bepalen lozingsdebiet verontreinigd regenwater

De Vlaamse Milieumaatschappij, de belangrijkste adviesverlener als je een milieu- of omgevingsvergunning aanvraagt voor het lozen van afvalwater, hanteert sinds kort nieuwe regels voor het bepalen van het lozingsdebiet van verontreinigd regenwater.   Wanneer is lozen van regenwater vergunningsplichtig? Het lozen van regenwater is enkel vergunningsplichtig wanneer het verontreinigd (kan) worden ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten. Regenwater dat ... Lees verder

 

De omgevingsvergunning in de overgangsperiode

De omgevingsvergunning komt er officieel op 23 februari 2017. Maar omdat veel gemeenten nog niet klaar zijn met de aanpassingen aan hun informaticasysteem komt er een overgangsperiode tot 1 juni 2017. De gemeenten moeten dan wel een aanvraag indienen bij de minister van Leefmilieu. Hoe zit die overgangsregeling nu eigenlijk in elkaar? Bevoegde overheid Vanaf 23 februari ... Lees verder

 

Hoe wijzigt de omgevingsvergunning de indelingslijst?

Naar aanleiding van de invoering van de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 worden wijzigingen doorgevoerd in de lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen. Het is al langer bekend dat een aantal activiteiten verschuift van klasse 1 naar klasse 2, maar er zijn ook nog enkele andere wijzigingen. De indelingslijst verhuist overigens van Vlarem I, dat ... Lees verder

 

Vlarem-trein 2015 en zomertrein definitief goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op 18 maart de Vlarem-trein 2015 en de zomertrein definitief goedgekeurd. Zoals gewoonlijk is het een verzamelbesluit met o.a. de omzetting van enkele BBT-studies, nieuwe regels voor het bevoorraden van supermarkten in de dagrand en een groot aantal kleinere wijzigingen. In de presentatie hieronder lijsten we de belangrijkste op.

Lees verder
 

CLP-aanpassing Vlarem: impact op bodemonderzoeken

De aanpassing van Vlarem aan CLP heeft onvermijdelijk ook impact op de bodemregelgeving. De frequentie voor het uitvoeren van periodieke bodemonderzoeken is sinds enkele jaren opgenomen in de indelingslijst bij Vlarem I. Om een en ander niet al te complex te maken, verhuist dit gedeeltelijk weer naar het Vlarebo. Risicoinrichtingen Bij het invoeren van het Bodemsaneringsdecreet in ... Lees verder

 

Ontwerp aanvraagformulieren omgevingsvergunning Vlaanderen

Het departement LNE heeft een ontwerp van aanvraagformulieren voor de omgevingsvergunning in Vlaanderen gepubliceerd op haar website. De formulieren werden als bijlage toegevoegd aan het ontwerpbesluit dat uitvoering zal geven aan het omgevingsvergunningsdecreet. Het ontwerpbesluit kreeg op 19 december 2014 een eerste principiële goedkeuring van de Vlaamse regering. In onderstaande presentatie vatten we de formulieren ... Lees verder

 

Welke klasse 1-inrichtingen worden binnenkort klasse 2?

De Vlaamse overheid wil op termijn de milieu- en stedenbouwkundige vergunning integreren in één omgevingsvergunning. Aangezien vele gemeenten nu reeds ontvoogd zijn en dus autonoom stedenbouwkundige vergunningen kunnen afleveren, is het logisch dat ook het gros van de milieuvergunningsaanvragen naar de gemeenten zou verschuiven. Dat is althans de visie van de overheid. Meer nog: er ... Lees verder

 

De milieuvergunning (1): de indelingslijst

Wie in Vlaanderen een hinderlijke inrichting uitbaat, moet daarvoor over een milieuvergunning beschikken of er een melding voor indienen. Wie wat moet doen is vastgelegd in het milieuvergunningendecreet en het uitvoeringsbesluit Vlarem I. Indelingslijst Misschien wel het belangrijkste onderdeel van Vlarem I is de indelingslijst in bijlage 1. Die bevat een lijst van inrichtingen die als hinderlijk ... Lees verder

 

Milieuvergunning gevaarlijke stoffen: rubriek 17 na CLP

De opslag van gevaarlijke producten is in de indelingslijst van Vlarem I ingedeeld in rubriek 17. De indeling gebeurt op basis van de R-zinnen en de gevaarseigenschappen volgens verschillende Europese richtlijnen. Met REACH en de CLP-verordening wordt een nieuwe indeling van gevaarlijke producten ingevoerd. Vroeg of laat moet dat een impact hebben op de milieuvergunning, ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be