• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'lucht'

Posts Tagged ‘lucht’

Milieu-voorjaarsadministratie 2016

Elk jaar verwachten overheden en organisaties als Fost Plus en Val-I-Pac een aantal gegevens van bedrijven. Het gaat dan om een loutere melding van bv. ingezamelde afvalstoffen, maar soms zijn er ook financiële gevolgen aan verbonden. Met opnieuw een sterke stijging van de heffing voor grootverbruikers is het zeer belangrijk de aangifte correct in te ... Lees verder

 

Integraal milieujaarverslag 2015

OVAM heeft naar jaarlijkse gewoonte op 31 december de lijst gepubliceerd van bedrijven die een afvalstoffenmelding moeten indienen. Daarmee is het startschot gegeven voor een nieuwe editie van het integraal milieujaarverslag, dat vanaf 1 februari kan ingediend worden. Uiterste datum is 14 maart.   Inhoud IMJV Sommige bedrijven moeten meerdere delen van het integraal milieujaarverslag indienen. Ten opzichte ... Lees verder

 

Wijzigingen wetgeving koelinstallaties vanaf 2015

Dat vanaf 2015 geen nieuwe HCFK's meer mogen gebruikt worden in koelinstallaties, was eerder al geweten. Een nieuwe verordening van 16 april wijzigt nu ook de periodiciteit van de verplichte lekdetectietesten. Deze is vanaf 1 januari niet langer afhankelijk van de koelmiddelinhoud, maar van het aantal ton CO2-equivalenten. Verbod HCFK's Het verbod op het gebruik van HCFK's ... Lees verder

 

Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stookinstallaties en branders

Verplichtingen voor stookinstallaties en branders voor gebouwenverwarming staan verspreid over verschillende besluiten van de Vlaamse regering, waaronder het Vlarem. Zowat elke brander moet regelmatig onderhouden en nagezien worden. De meetverplichtingen gelden alleen voor de grotere installaties en doorgaans niet voor de particuliere CV-ketel. Het Agentschap Ondernemen heeft een brochure opgesteld waarin alle verplichtingen zijn opgesomd.

Lees verder
 

Nieuwe regels voor op- en overslag van stuivende stoffen

Op 9 april verschenen in het Staatsblad nieuwe regels over het beperken van de uitstoot van stof, specifiek gericht op niet-geleide stofemissies. De wetgeving is het gevolg van de te hoge concentraties aan fijn stof in de lucht. De voorwaarden zijn van toepassing voor wie onverpakte stuivende stoffen opslaat of verhandelt (minerale producten, graan, zand, ... Lees verder

 

Hoe dien ik een integraal milieujaarverslag in?

Zoals we al eerder meldden in ons overzicht van de jaarlijkse milieuadministratie, krijgt u een dezer dagen een uitnodiging in de bus om het integraal milieujaarverslag in te dienen. Tenminste, indien uw bedrijf voorkomt in de steekproef van OVAM voor het indienen van een afvalstoffenaangifte, en/of een van de andere delen van toepassing is. Eerste deadline: ... Lees verder

 

Het gat in de ozonlaag

Ozon is een gevaarlijk goedje. Je krijgt er geïrriteerde ogen en astma van, en als je pech hebt zelfs een longoedeem. Vandaar de vele maatregelen om ozonvorming tegen te gaan, zoals het beperken van de uitstoot van stikstofoxiden in de transportsector. Maar er is ook goede ozon, al bevindt die zich op meer dan vijftien kilometer ... Lees verder

 

Onderhoud, keuren en testen van koelinstallaties en airco’s

Als je bedenkt dat een gangbaar koelmiddel als R404A (een mengsel van gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen of HFK's)  als broeikasgas maar liefst 3260 keer sterker is dan CO2, is het geen wonder dat de controle van industriële koelinstallaties een belangrijk aandachtspunt is voor milieu-inspecteurs. De installaties moeten ook regelmatig een onderhoud krijgen of gekeurd worden. Onderhoud Koelinstallaties en toebehoren ... Lees verder

 

Nieuwe wetgeving op komst rond fijn stof

Fijn stof is de vorm van milieuverontreiniging die in Vlaanderen het meest invloed heeft op de gezondheid, gevolgd door geluidshinder en passief roken. Door strengere emissiegrenswaarden is de industriële emissie van (fijn) stof al sterk teruggedrongen, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Vooral de diffuse emissies kunnen nog worden aangepakt, en dat is het ... Lees verder

 

Eerste erkende technici verwarmingsaudit

Een centrale verwarmingsinstallatie dient na vijftien jaar een verwarmingsaudit te ondergaan. Voor installaties met een vermogen van meer dan 100 kW, installaties die uit meerdere ketels bestaan, en installaties die werken op vaste brandstoffen, moet die audit uitgevoerd worden door een 'erkende technicus verwarmingsaudit'. Pas begin 2012 werden de eerste technici erkend. Nochtans was de ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be