• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Materialen'

Posts Tagged ‘Materialen’

Van afval naar materiaal (3): inzamelen en vervoer van afvalstoffen

Sinds 1 juni vervangen het Materialendecreet en het VLAREMA het oude afvalstoffendecreet en Vlarea. In dit laatste artikel in een reeks van drie de belangrijkste bepalingen over inzameling en transport van afvalstoffen.     Ophaling huishoudelijk afval Nieuw in het VLAREMA zijn de bepalingen rond de berekening van de bijdrage in de kosten van de ophaling van huishoudelijk afval ... Lees verder

 

Van afval naar materiaal (2): producentenverantwoordelijkheid

Sinds 1 juni is het nieuwe VLAREMA van toepassing, het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Het vervangt het vroegere afvalstoffenbesluit VLAREA. In dit bericht gaan we in op de producentenverantwoordelijkheid.   Aanvaardingsplicht De belangrijkste vorm van producentenverantwoordelijkheid is de aanvaardingsplicht voor eindverkopers, tussenhandelaren en producenten. Wanneer een consument een product aanschaft, is de eindverkoper verplicht ... Lees verder

 

Van afval naar materiaal (1): afbakening van de afvalfase

Op 17 februari werd het VLAREMA definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen is het uitvoeringsbesluit bij het Materialendecreet van 23 december 2011. Zowel decreet als besluit traden in werking op 1 juni 2012. Daarmee komt ook een einde aan het Afvalstoffendecreet en Vlarea. In dit ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be