• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'MER'

Posts Tagged ‘MER’

Besluit project-MER-screening goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft het besluit rond project-MER-screening definitief goedgekeurd op 1 maart 2013. Het besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het besluit voegt een bijlage III toe aan het MER-besluit van 2004. Die bevat een lijst van projecten die project-MER-screeningsplichtig zijn (zie ook ons artikel hierover). Voor ... Lees verder

 

Project-MER-screening: de definitieve regeling

Zoals we al eerder berichtten, wordt bij elke vergunningsaanvraag een milieueffectrapportage-screening uitgevoerd. De oorzaak is een arrest van het Europees Hof van Justitie. Aanleiding De bedoeling van Europese richtlijn 85/337/EEG is dat projecten met een aanzienlijke impact op het milieu onderworpen worden aan een milieueffectrapportage, voordat een vergunning wordt afgeleverd. Het Vlaamse gewest voerde deze MER-plicht effectief ... Lees verder

 

Screening project-milieueffectrapportage (MER)

Wanneer Een milieueffectrapport (MER) moet worden opgemaakt voor projecten met een grote milieu-impact, alvorens er een milieu- of andere vergunning voor kan verleend worden. In het MER wordt de invloed van het project op mens en omgeving nagegaan. De wetgeving daarvoor is opgenomen in het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid en het MER-besluit van 2004. In een ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be