• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Milieu'

Posts Tagged ‘Milieu’

Duurzaam gebruik van pesticiden en de fytolicentie

Pesticiden zijn in te grote mate aanwezig in onze beken en rivieren. Bovendien kunnen ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Europa zet daarom sterk in op preventie, zorgvuldig gebruik en alternatieve bestrijdingsmethoden. De richtlijn over duurzaam gebruik van pesticiden leidde tot verschillende wetgevingen op verschillende niveaus. Onder de FOD Volksgezondheid werd een systeem uitgewerkt van ... Lees verder

 

Het gat in de ozonlaag

Ozon is een gevaarlijk goedje. Je krijgt er geïrriteerde ogen en astma van, en als je pech hebt zelfs een longoedeem. Vandaar de vele maatregelen om ozonvorming tegen te gaan, zoals het beperken van de uitstoot van stikstofoxiden in de transportsector. Maar er is ook goede ozon, al bevindt die zich op meer dan vijftien kilometer ... Lees verder

 

Geoloket bodemonderzoeken

OVAM heeft sinds de inwerkingtreding van het bodemdecreet en Vlarebo in 1995 al een pak informatie verzameld over gronden in Vlaanderen. Een oriënterend bodemonderzoek is voor risico-inrichtingen periodiek vereist of bij overname of sluiting. In vele gevallen is daaropvolgend een beschrijvend bodemonderzoek vereist of een bodemsanering. Sinds kort is informatie over de gekende en conformverklaarde bodemonderzoeken ... Lees verder

 

Van afval naar materiaal (3): inzamelen en vervoer van afvalstoffen

Sinds 1 juni vervangen het Materialendecreet en het VLAREMA het oude afvalstoffendecreet en Vlarea. In dit laatste artikel in een reeks van drie de belangrijkste bepalingen over inzameling en transport van afvalstoffen.     Ophaling huishoudelijk afval Nieuw in het VLAREMA zijn de bepalingen rond de berekening van de bijdrage in de kosten van de ophaling van huishoudelijk afval ... Lees verder

 

Van afval naar materiaal (2): producentenverantwoordelijkheid

Sinds 1 juni is het nieuwe VLAREMA van toepassing, het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Het vervangt het vroegere afvalstoffenbesluit VLAREA. In dit bericht gaan we in op de producentenverantwoordelijkheid.   Aanvaardingsplicht De belangrijkste vorm van producentenverantwoordelijkheid is de aanvaardingsplicht voor eindverkopers, tussenhandelaren en producenten. Wanneer een consument een product aanschaft, is de eindverkoper verplicht ... Lees verder

 

Van afval naar materiaal (1): afbakening van de afvalfase

Op 17 februari werd het VLAREMA definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen is het uitvoeringsbesluit bij het Materialendecreet van 23 december 2011. Zowel decreet als besluit traden in werking op 1 juni 2012. Daarmee komt ook een einde aan het Afvalstoffendecreet en Vlarea. In dit ... Lees verder

 

Rio+20 – VN Wereldconferentie Duurzame Ontwikkeling

van 20-21-22 juni 2012

Lees verder
 

Bereken zelf uw waterfactuur

De tijd dat de factuur van de watermaatschappij enkel een vast abonnementsbedrag en een variabel deel afhankelijk van het verbruik bevatte, ligt al enkele jaren achter ons. De factuur bevat vandaag ook nog volgende bijdragen en vergoedingen:   de bovengemeentelijke saneringsbijdrage: dit is een bijdrage voor de verwerking van het afvalwater in een rioolwaterzuivering. In 2012 bedraagt ... Lees verder

 

De Uplace-saga (2): het besluit van de minister

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege kondigde vandaag aan dat Uplace, het shopping- en kantorencomplex in Machelen, dan toch een milieuvergunning krijgt. Zij verleent die in beroep, nadat eerst de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant de vergunning weigerde. Daarmee heeft Uplace de nodige drie vergunningen op zak. In september 2010 leverde de gemeente Machelen de handelsvestigingsvergunning af. ... Lees verder

 

VVOR-congres 2012: een terugblik

De Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht organiseerde op 3 mei een congres met als onderwerp Het omgevingsrecht: is Vlaanderen in actie? In drie debatten werden evenveel onderwerpen aangesneden. Je kan via deze link nog de tweets over het congres nalezen. De gemeente is het meest geschikte niveau voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. Daar is het volledige ... Lees verder

 
 • Page 1 of 2
 • 1
 • 2
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be