• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Milieuschade'

Posts Tagged ‘Milieuschade’

Melding van milieu-incidenten

De Vlaamse milieuwetgeving bevat een informatieplicht: exploitanten moeten alle informatie over gebruikte en voortgebrachte grondstoffen, producten, afvalstromen of emissies op eenvoudig verzoek verschaffen aan de toezichthouder. Maar ook wanneer er iets misloopt moet dit worden gemeld. Dat geldt zowel voor accidentele emissies, bijvoorbeeld bij brand, als voor een overschrijding van een lozingsnorm of emissiegrenswaarde. Risicobeheersing Elk voorval, of ... Lees verder

 

Nieuwe aanpak van milieuschade

Het Besluit van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure is op 4 september van dit jaar in werking getreden. Dat heeft minister Schauvliege bekendgemaakt via een ministerieel besluit. Ter herinnering nog eens de krachtlijnen van het besluit. Verplichtingen van de exploitant ... Lees verder

 

Besluit milieuschade: naar een strengere aanpak

De Vlaamse regering heeft een nieuw besluit goedgekeurd rond milieuschade. De datum van inwerkingtreding moet nog bepaald worden door de minister van Leefmilieu. Hieronder alvast een samenvatting.    

Lees verder
 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be