• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Milieuvergunning'

Posts Tagged ‘Milieuvergunning’

Nieuwe regels voor bepalen lozingsdebiet verontreinigd regenwater

De Vlaamse Milieumaatschappij, de belangrijkste adviesverlener als je een milieu- of omgevingsvergunning aanvraagt voor het lozen van afvalwater, hanteert sinds kort nieuwe regels voor het bepalen van het lozingsdebiet van verontreinigd regenwater.   Wanneer is lozen van regenwater vergunningsplichtig? Het lozen van regenwater is enkel vergunningsplichtig wanneer het verontreinigd (kan) worden ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten. Regenwater dat ... Lees verder

 

Opnieuw uitstel voor omgevingsvergunning Vlaanderen

Er komt opnieuw uitstel voor de algemene invoering van de omgevingsvergunning in Vlaanderen. In een nota van 30 maart en een brief van 8 mei (pdf) wees de secretaris-generaal van het departement Omgeving erop dat er "een reëel risico blijft bestaan dat het OMV-loket op 1 juni niet de noodzakelijke stabiliteit en performantie bereikt". 1 juni ... Lees verder

 

De omgevingsvergunning in de overgangsperiode

De omgevingsvergunning komt er officieel op 23 februari 2017. Maar omdat veel gemeenten nog niet klaar zijn met de aanpassingen aan hun informaticasysteem komt er een overgangsperiode tot 1 juni 2017. De gemeenten moeten dan wel een aanvraag indienen bij de minister van Leefmilieu. Hoe zit die overgangsregeling nu eigenlijk in elkaar? Bevoegde overheid Vanaf 23 februari ... Lees verder

 

Hoe wijzigt de omgevingsvergunning de indelingslijst?

Naar aanleiding van de invoering van de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 worden wijzigingen doorgevoerd in de lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen. Het is al langer bekend dat een aantal activiteiten verschuift van klasse 1 naar klasse 2, maar er zijn ook nog enkele andere wijzigingen. De indelingslijst verhuist overigens van Vlarem I, dat ... Lees verder

 

Omzetting van milieuvergunning naar omgevingsvergunning

Op 23 februari 2017 treedt het omgevingsvergunningsdecreet in werking. Vanaf dan worden enkel nog omgevingsvergunningen afgeleverd van onbepaalde duur, dus zonder einddatum. Lopende milieuvergunningen kan je laten omzetten naar onbepaalde duur, maar alleen onder strikte voorwaarden. Wie, wat, hoe en wanneer lees je in onderstaande presentatie.

Lees verder
 

Vlarem-trein 2015 en zomertrein definitief goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op 18 maart de Vlarem-trein 2015 en de zomertrein definitief goedgekeurd. Zoals gewoonlijk is het een verzamelbesluit met o.a. de omzetting van enkele BBT-studies, nieuwe regels voor het bevoorraden van supermarkten in de dagrand en een groot aantal kleinere wijzigingen. In de presentatie hieronder lijsten we de belangrijkste op.

Lees verder
 

Besluit omgevingsvergunning Vlaanderen gepubliceerd

23 februari 2017 wordt een belangrijke dag. Vanaf dan zal het niet meer mogelijk zijn een milieuvergunning of een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Beide worden vanaf dan gebundeld in één besluit: de omgevingsvergunning. Naargelang het onderwerp kan dit louter milieukundige zaken bevatten (bv. vergunning voor hinderlijke activiteiten in een bestaand gebouw), of enkel stedenbouwkundige ... Lees verder

 

Omgevingsvergunning Vlaanderen in laatste rechte lijn

Nog dit najaar wordt de laatste horde genomen voor het invoeren van de omgevingsvergunning in Vlaanderen. Dat meldt de VRT. De Raad van State heeft geen fundamentele opmerkingen meer, zodat de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit binnenkort definitief kan goedkeuren. Het besluit zal echter niet onmiddellijk in werking treden: daarvoor is een overgangstermijn voorzien van een ... Lees verder

 

Bepaal online de Seveso-status van uw bedrijf

Het departement LNE heeft een tool ontwikkeld waarmee je de Seveso-status van je bedrijf kan berekenen. Aan de hand van de aanwezige hoeveelheden van met naam genoemde stoffen en producten die onder de verschillende Seveso-categorieën vallen, maakt de tool de nodige berekeningen. Het resultaat is ofwel geen drempel, ofwel lage drempel, ofwel hoge drempel. Je ... Lees verder

 

Vlarem-trein 2013 gepubliceerd

De Vlarem-trein 2013 werd op 24 september 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het gaat in totaal om 441 bladzijden en 639 artikels regelgeving. Niet alleen Vlarem I en II worden gewijzigd, maar ook Vlarebo, het Stooktoestellenbesluit, het Vlarel, het Milieuhandhavingsbesluit en het MER-besluit. De belangrijkste brok vormt de omzetting van de CLP-verordening m.b.t. de ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be