• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Milieuvergunning'
 • Page 4

Posts Tagged ‘Milieuvergunning’

Addendum aan conceptnota omgevingsvergunning

Na een eerste adviesronde heeft de Vlaamse regering een addendum goedgekeurd aan de conceptnota rond de invoering van de omgevingsvergunning. Het principe blijft ongewijzigd: de omgevingsvergunning zal de milieu- en stedenbouwkundige vergunning combineren en een efficiëntere behandeling van de dossiers mogelijk maken. Doel van de regering is het decreet goedgekeurd te krijgen in het voorjaar ... Lees verder

 

Nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten

Dit seizoen hebben de Vlaamse concert- en festivalorganisatoren nog wat respijt gekregen van minister van Leefmilieu Schauvliege. Maar vanaf 1 januari 2013 komen ze er echt aan: de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten.   Tot eind 2012 Dit jaar gelden nog verschillende wetgevingen: Lokalen met een dansgelegenheid en met een totale oppervlakte van de voor het publiek toegankelijkeruimte van 100m² of ... Lees verder

 

Inzage milieu-informatie

Op verschillende plaatsen is informatie over milieuvergunningsplichtige inrichtingen te verkrijgen. Het belangrijkste instrument daarvoor, een databank van alle in Vlaanderen verleende milieuvergunningen, is evenwel nog in voorbereiding bij eMIL, het online loket van de Afdeling Milieuvergunningen. Intussen kunnen alle besluiten, aktenames en beslissingen m.b.t. de milieuvergunning kosteloos geraadpleegd worden bij het gemeentebestuur. Tegen kostendekkende vergoeding moet ... Lees verder

 

Screening project-milieueffectrapportage (MER)

Wanneer Een milieueffectrapport (MER) moet worden opgemaakt voor projecten met een grote milieu-impact, alvorens er een milieu- of andere vergunning voor kan verleend worden. In het MER wordt de invloed van het project op mens en omgeving nagegaan. De wetgeving daarvoor is opgenomen in het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid en het MER-besluit van 2004. In een ... Lees verder

 

De milieuvergunning (1): de indelingslijst

Wie in Vlaanderen een hinderlijke inrichting uitbaat, moet daarvoor over een milieuvergunning beschikken of er een melding voor indienen. Wie wat moet doen is vastgelegd in het milieuvergunningendecreet en het uitvoeringsbesluit Vlarem I. Indelingslijst Misschien wel het belangrijkste onderdeel van Vlarem I is de indelingslijst in bijlage 1. Die bevat een lijst van inrichtingen die als hinderlijk ... Lees verder

 

De Uplace-saga (2): het besluit van de minister

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege kondigde vandaag aan dat Uplace, het shopping- en kantorencomplex in Machelen, dan toch een milieuvergunning krijgt. Zij verleent die in beroep, nadat eerst de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant de vergunning weigerde. Daarmee heeft Uplace de nodige drie vergunningen op zak. In september 2010 leverde de gemeente Machelen de handelsvestigingsvergunning af. ... Lees verder

 

Milieuvergunning gevaarlijke stoffen: rubriek 17 na CLP

De opslag van gevaarlijke producten is in de indelingslijst van Vlarem I ingedeeld in rubriek 17. De indeling gebeurt op basis van de R-zinnen en de gevaarseigenschappen volgens verschillende Europese richtlijnen. Met REACH en de CLP-verordening wordt een nieuwe indeling van gevaarlijke producten ingevoerd. Vroeg of laat moet dat een impact hebben op de milieuvergunning, ... Lees verder

 

VVOR-congres 2012: een terugblik

De Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht organiseerde op 3 mei een congres met als onderwerp Het omgevingsrecht: is Vlaanderen in actie? In drie debatten werden evenveel onderwerpen aangesneden. Je kan via deze link nog de tweets over het congres nalezen. De gemeente is het meest geschikte niveau voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. Daar is het volledige ... Lees verder

 

De Uplace-saga

Voor wie zich afvraagt hoever het staat in de Uplace-saga: de milieuvergunningsaanvraag ligt nog altijd op het bureau van minister van Leefmilieu Schauvliege. Het wordt tijd dat ze beslist, zeggen de burgemeesters van Vlaams-Brabant. Het dossier van het gigantische shoppingcenter in Machelen, onder het viaduct van Vilvoorde, sleept al jaren aan. In 2009 ondertekende toenmalig minister ... Lees verder

 

Nieuw rekeningnummer VLAREM dossiertaksen

Het rekeningnummer van de Afdeling Milieuvergunningen van departement LNE is gewijzigd. Dit nummer moet worden gebruikt voor het betalen van dossiertaksen bij milieuvergunningsaanvragen of ingeperkt gebruik van pathogene organismen en GGO's. Het huidige rekeningnummer (091-2206066-24) kan nog gebruikt worden tot 31 juli 2012. Vanaf 1 augustus leiden stortingen op het oude nummer tot de onvolledigverklaring van ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be