• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Omgevingsrecht'

Posts Tagged ‘Omgevingsrecht’

Omzetting van milieuvergunning naar omgevingsvergunning

Op 23 februari 2017 treedt het omgevingsvergunningsdecreet in werking. Vanaf dan worden enkel nog omgevingsvergunningen afgeleverd van onbepaalde duur, dus zonder einddatum. Lopende milieuvergunningen kan je laten omzetten naar onbepaalde duur, maar alleen onder strikte voorwaarden. Wie, wat, hoe en wanneer lees je in onderstaande presentatie.

Lees verder
 

VVOR-congres 2012: een terugblik

De Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht organiseerde op 3 mei een congres met als onderwerp Het omgevingsrecht: is Vlaanderen in actie? In drie debatten werden evenveel onderwerpen aangesneden. Je kan via deze link nog de tweets over het congres nalezen. De gemeente is het meest geschikte niveau voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. Daar is het volledige ... Lees verder

 

VVOR-Congres 2012. Het omgevingsrecht: is Vlaanderen in actie?

De Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht organiseerde op 3 mei 2012 een congres. Op het programma stonden drie debatten rond omgevingsrecht en Vlaanderen In Actie, met volgende onderwerpen: de goede ruimtelijke ordening als (omgevings)vergunningscriterium de contouren van een omgevingsvergunningscommissie en de implementatie van het materialendecreet Onder andere Paul Bernaert (departement LNE), Raf Barzeele (Vereniging van Vlaamse Provincies) en Bart Martens ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be