• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Omgevingsvergunning'

Posts Tagged ‘Omgevingsvergunning’

De sociaaleconomische vergunning als deel van de omgevingsvergunning

Op 1 januari 2018 wordt een bijkomende vergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning. De sociaaleconomische vergunning of omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten wordt het vierde luik, na de stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen en de ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Maar wat is dat eigenlijk, die sociaaleconomische vergunning? De sociaaleconomische vergunning Volgens de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen, ook gekend als de ... Lees verder

 

Nieuwe regels voor bepalen lozingsdebiet verontreinigd regenwater

De Vlaamse Milieumaatschappij, de belangrijkste adviesverlener als je een milieu- of omgevingsvergunning aanvraagt voor het lozen van afvalwater, hanteert sinds kort nieuwe regels voor het bepalen van het lozingsdebiet van verontreinigd regenwater.   Wanneer is lozen van regenwater vergunningsplichtig? Het lozen van regenwater is enkel vergunningsplichtig wanneer het verontreinigd (kan) worden ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten. Regenwater dat ... Lees verder

 

Opnieuw uitstel voor omgevingsvergunning Vlaanderen

Er komt opnieuw uitstel voor de algemene invoering van de omgevingsvergunning in Vlaanderen. In een nota van 30 maart en een brief van 8 mei (pdf) wees de secretaris-generaal van het departement Omgeving erop dat er "een reëel risico blijft bestaan dat het OMV-loket op 1 juni niet de noodzakelijke stabiliteit en performantie bereikt". 1 juni ... Lees verder

 

Enkele tips bij gebruik van het omgevingsloket

Het omgevingsloket is nu bijna drie maand oud, en het werkt nog niet naar behoren. Vanaf 1 juni moeten ook alle aanvragen bij de gemeentes via het loket ingediend worden. De minister wil van geen uitstel weten, ondanks herhaaldelijk aandringen van o.a. de Vlaamse architectenvereniging NAV. In afwachting van de beloofde aanpassingen alvast enkele tips ... Lees verder

 

De omgevingsvergunning in de overgangsperiode

De omgevingsvergunning komt er officieel op 23 februari 2017. Maar omdat veel gemeenten nog niet klaar zijn met de aanpassingen aan hun informaticasysteem komt er een overgangsperiode tot 1 juni 2017. De gemeenten moeten dan wel een aanvraag indienen bij de minister van Leefmilieu. Hoe zit die overgangsregeling nu eigenlijk in elkaar? Bevoegde overheid Vanaf 23 februari ... Lees verder

 

Hoe wijzigt de omgevingsvergunning de indelingslijst?

Naar aanleiding van de invoering van de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 worden wijzigingen doorgevoerd in de lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen. Het is al langer bekend dat een aantal activiteiten verschuift van klasse 1 naar klasse 2, maar er zijn ook nog enkele andere wijzigingen. De indelingslijst verhuist overigens van Vlarem I, dat ... Lees verder

 

Projectvergadering omgevingsvergunning

Vanaf 23 februari 2017 - de datum waarop de omgevingsvergunning in werking treedt - zal het mogelijk zijn vóór het indienen van een vergunningsaanvraag een projectvergadering te organiseren. Bedoeling is een antwoord te krijgen van de bevoegde overheid en de adviesinstanties op een aantal belangrijke vragen: kan dit project vergund worden in de voorgestelde vorm, ... Lees verder

 

Omzetting van milieuvergunning naar omgevingsvergunning

Op 23 februari 2017 treedt het omgevingsvergunningsdecreet in werking. Vanaf dan worden enkel nog omgevingsvergunningen afgeleverd van onbepaalde duur, dus zonder einddatum. Lopende milieuvergunningen kan je laten omzetten naar onbepaalde duur, maar alleen onder strikte voorwaarden. Wie, wat, hoe en wanneer lees je in onderstaande presentatie.

Lees verder
 

Besluit omgevingsvergunning Vlaanderen gepubliceerd

23 februari 2017 wordt een belangrijke dag. Vanaf dan zal het niet meer mogelijk zijn een milieuvergunning of een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Beide worden vanaf dan gebundeld in één besluit: de omgevingsvergunning. Naargelang het onderwerp kan dit louter milieukundige zaken bevatten (bv. vergunning voor hinderlijke activiteiten in een bestaand gebouw), of enkel stedenbouwkundige ... Lees verder

 

Omgevingsvergunning Vlaanderen in laatste rechte lijn

Nog dit najaar wordt de laatste horde genomen voor het invoeren van de omgevingsvergunning in Vlaanderen. Dat meldt de VRT. De Raad van State heeft geen fundamentele opmerkingen meer, zodat de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit binnenkort definitief kan goedkeuren. Het besluit zal echter niet onmiddellijk in werking treden: daarvoor is een overgangstermijn voorzien van een ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be