• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Stof'

Posts Tagged ‘Stof’

Handige tools voor beperking fijn stof

Zoals eerder gemeld werden in Vlarem nieuwe regels ingeschreven voor het beperken van de diffuse emissie van fijn stof bij de op- en overslag van stuivende stoffen. Een van de maatregelen is het ter beschikking stellen van richtlijnen aan de werknemers en aan derden die activiteiten uitvoeren op het terrein. Voorbeelden zijn het werken met ... Lees verder

 

Nieuwe regels voor op- en overslag van stuivende stoffen

Op 9 april verschenen in het Staatsblad nieuwe regels over het beperken van de uitstoot van stof, specifiek gericht op niet-geleide stofemissies. De wetgeving is het gevolg van de te hoge concentraties aan fijn stof in de lucht. De voorwaarden zijn van toepassing voor wie onverpakte stuivende stoffen opslaat of verhandelt (minerale producten, graan, zand, ... Lees verder

 

Nieuwe wetgeving op komst rond fijn stof

Fijn stof is de vorm van milieuverontreiniging die in Vlaanderen het meest invloed heeft op de gezondheid, gevolgd door geluidshinder en passief roken. Door strengere emissiegrenswaarden is de industriële emissie van (fijn) stof al sterk teruggedrongen, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Vooral de diffuse emissies kunnen nog worden aangepakt, en dat is het ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be