• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Vlaanderen'

Posts Tagged ‘Vlaanderen’

De sociaaleconomische vergunning als deel van de omgevingsvergunning

Op 1 januari 2018 wordt een bijkomende vergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning. De sociaaleconomische vergunning of omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten wordt het vierde luik, na de stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen en de ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Maar wat is dat eigenlijk, die sociaaleconomische vergunning? De sociaaleconomische vergunning Volgens de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen, ook gekend als de ... Lees verder

 

Omzetting van milieuvergunning naar omgevingsvergunning

Op 23 februari 2017 treedt het omgevingsvergunningsdecreet in werking. Vanaf dan worden enkel nog omgevingsvergunningen afgeleverd van onbepaalde duur, dus zonder einddatum. Lopende milieuvergunningen kan je laten omzetten naar onbepaalde duur, maar alleen onder strikte voorwaarden. Wie, wat, hoe en wanneer lees je in onderstaande presentatie.

Lees verder
 

Milieuhandhaving in Vlaanderen: enkele cijfers

Het Milieuhandhavingsrapport 2013 van de Afdeling Milieu-inspectie bevat heel wat cijfergegevens over de controles die worden uitgevoerd m.b.t. milieuvergunningen en emissies. Daarnaast heeft de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu een eigen Handhavingsrapport gepubliceerd. Hoeveel PV's worden er opgesteld over milieumisdrijven? Hoe groot is de kans dat je daarvoor een boete krijgt? De antwoorden ... Lees verder

 

Rekentool economische haalbaarheid micro-WKK

COGEN Vlaanderen, een organisatie gespecialiseerd in WKK's, lanceerde pas een nieuwe rekentool. Bedoeling is geïnteresseerden een eerste idee te geven of het plaatsen van een micro-WKK economisch haalbaar is.   Warmte-krachtkoppeling WKK staat voor warmte-krachtkoppeling, een systeem waarbij tegelijk warmte en energie wordt opgewekt. Dat is efficiënter dan het gescheiden opwekken van energie en warmte in een elektriciteitscentrale ... Lees verder

 

Ontwerpdecreet omgevingsvergunning Vlaanderen samengevat

Op 19 april 2013 heeft de Vlaamse regering een ontwerpdecreet goedgekeurd voor het invoeren van de omgevingsvergunning in Vlaanderen. Hieronder vatten we de belangrijkste punten samen.  

Lees verder
 

Omgevingsvergunningsdecreet principieel goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op voorstel van ministers Schauvliege en Muyters een decreet goedgekeurd over het invoeren van de omgevingsvergunning. Die moet op termijn de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning combineren. Het decreet wordt nu voorgelegd aan de adviesraden. Hieronder een kort overzicht van de inhoud van het ontwerpdecreet.  

Lees verder
 

De omgevingsvergunning: waar gaat de discussie over?

Onlangs werd bevestigd dat er een akkoord bestaat binnen de Vlaamse regering over de concrete invulling van de langverwachte omgevingsvergunning. Maar waar gaat de discussie eigenlijk nog over? We vatten het voor u samen.  

Lees verder
 

Investeringen in waterzuivering in Vlaanderen

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit - opgelegd door Europa - heeft Vlaanderen al veel geïnvesteerd in rioolwaterzuiveringen, collectoren en rioleringen. Maar over hoeveel geld gaat het? Hieronder enkele cijfers.

Lees verder
 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be