• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Vlarem'

Posts Tagged ‘Vlarem’

Nieuwe regels voor bepalen lozingsdebiet verontreinigd regenwater

De Vlaamse Milieumaatschappij, de belangrijkste adviesverlener als je een milieu- of omgevingsvergunning aanvraagt voor het lozen van afvalwater, hanteert sinds kort nieuwe regels voor het bepalen van het lozingsdebiet van verontreinigd regenwater.   Wanneer is lozen van regenwater vergunningsplichtig? Het lozen van regenwater is enkel vergunningsplichtig wanneer het verontreinigd (kan) worden ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten. Regenwater dat ... Lees verder

 

De omgevingsvergunning in de overgangsperiode

De omgevingsvergunning komt er officieel op 23 februari 2017. Maar omdat veel gemeenten nog niet klaar zijn met de aanpassingen aan hun informaticasysteem komt er een overgangsperiode tot 1 juni 2017. De gemeenten moeten dan wel een aanvraag indienen bij de minister van Leefmilieu. Hoe zit die overgangsregeling nu eigenlijk in elkaar? Bevoegde overheid Vanaf 23 februari ... Lees verder

 

Hoe wijzigt de omgevingsvergunning de indelingslijst?

Naar aanleiding van de invoering van de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 worden wijzigingen doorgevoerd in de lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen. Het is al langer bekend dat een aantal activiteiten verschuift van klasse 1 naar klasse 2, maar er zijn ook nog enkele andere wijzigingen. De indelingslijst verhuist overigens van Vlarem I, dat ... Lees verder

 

Vlarem-trein 2015 en zomertrein definitief goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op 18 maart de Vlarem-trein 2015 en de zomertrein definitief goedgekeurd. Zoals gewoonlijk is het een verzamelbesluit met o.a. de omzetting van enkele BBT-studies, nieuwe regels voor het bevoorraden van supermarkten in de dagrand en een groot aantal kleinere wijzigingen. In de presentatie hieronder lijsten we de belangrijkste op.

Lees verder
 

Besluit omgevingsvergunning Vlaanderen gepubliceerd

23 februari 2017 wordt een belangrijke dag. Vanaf dan zal het niet meer mogelijk zijn een milieuvergunning of een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Beide worden vanaf dan gebundeld in één besluit: de omgevingsvergunning. Naargelang het onderwerp kan dit louter milieukundige zaken bevatten (bv. vergunning voor hinderlijke activiteiten in een bestaand gebouw), of enkel stedenbouwkundige ... Lees verder

 

CLP-aanpassing Vlarem: impact op bodemonderzoeken

De aanpassing van Vlarem aan CLP heeft onvermijdelijk ook impact op de bodemregelgeving. De frequentie voor het uitvoeren van periodieke bodemonderzoeken is sinds enkele jaren opgenomen in de indelingslijst bij Vlarem I. Om een en ander niet al te complex te maken, verhuist dit gedeeltelijk weer naar het Vlarebo. Risicoinrichtingen Bij het invoeren van het Bodemsaneringsdecreet in ... Lees verder

 

Meer duidelijkheid over energieaudit grote ondernemingen

Het Vlaams Energieagentschap heeft meer duidelijkheid verschaft over de energieaudit voor grote ondernemingen. Volgens Vlarem moet deze audit worden uigevoerd "op alle ingedeelde inrichtingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn of waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro overschrijdt of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro overschrijdt". Omdat deze definitie niet helemaal duidelijk en accuraat ... Lees verder

 

Publieke consultatie Vlarem-wijziging 2015 (zomertrein)

Vlarem-trein 2015 is nog niet aangekomen in het eindstation (zie voorontwerp), en daar komt de volgende al aan, voor het gemak Zomertrein 2015 genoemd. Het voorontwerp tot wijziging van Vlarem II is samen met een aanvulling van Vlarem III is beschikbaar voor consultatie. Opmerkingen kunnen tot 14 juni worden bezorgd aan de Afdeling Milieuvergunningen via ... Lees verder

 

Nieuwe definitie opslagplaats gevaarlijke producten

Op 1 juni 2015 treedt het laatste deel van Vlarem-trein 2013 in werking, meer bepaald alle wijzigingen naar aanleiding van de CLP-verordening. Niet alleen wijzigt de indeling van opslagplaatsen van gevaarlijke producten in de rubriekenlijst van Vlarem II. Ook de daaraan verbonden voorwaarden zijn volledig herschreven. Maar de eerste vraag die je moet stellen is: ... Lees verder

 

Melding van milieu-incidenten

De Vlaamse milieuwetgeving bevat een informatieplicht: exploitanten moeten alle informatie over gebruikte en voortgebrachte grondstoffen, producten, afvalstromen of emissies op eenvoudig verzoek verschaffen aan de toezichthouder. Maar ook wanneer er iets misloopt moet dit worden gemeld. Dat geldt zowel voor accidentele emissies, bijvoorbeeld bij brand, als voor een overschrijding van een lozingsnorm of emissiegrenswaarde. Risicobeheersing Elk voorval, of ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be