• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Vlarem'
 • Page 2

Posts Tagged ‘Vlarem’

Voorontwerp Vlarem-trein 2015 en aanvulling Vlarem III

Departement LNE heeft een voorontwerp van een nieuwe Vlaremwijziging (Vlarem-trein 2015) en een aanvulling van Vlarem III gepubliceerd op haar website. Opmerkingen kunnen tot 23 februari bezorgd aan de Afdeling Milieuvergunningen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.   BBT-studies Nieuwe BBT-studies worden sinds 2011 systematisch omgezet in Vlarem-regels. Ook in deze Vlarem-trein is dat het geval. Verf-, lak-, ... Lees verder

 

Vlarem-trein 2013 gepubliceerd

De Vlarem-trein 2013 werd op 24 september 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het gaat in totaal om 441 bladzijden en 639 artikels regelgeving. Niet alleen Vlarem I en II worden gewijzigd, maar ook Vlarebo, het Stooktoestellenbesluit, het Vlarel, het Milieuhandhavingsbesluit en het MER-besluit. De belangrijkste brok vormt de omzetting van de CLP-verordening m.b.t. de ... Lees verder

 

Vlarem-trein 2013 en Vlarem III definitief goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op 16 mei 2014 de Vlarem-trein 2013 en Vlarem III definitief goedgekeurd. Voor de inwerkingtreding is het wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Hieronder zijn de belangrijkste punten samengevat.   Aanpassing Vlarem aan CLP Vlarem II wijzigt zowel de indelingslijst als de sectorale voorwaarden voor de opslag van gevaarlijke producten. Aanleiding is ... Lees verder

 

Energieaudit voor grote ondernemingen

De Vlarem-trein 2013 bevat regels voor het uitvoeren van een verplichte energieaudit in grote ondernemingen. Hieronder een samenvatting op basis van de huidige ontwerpteksten.   Volgens de laatste berichten zou de Vlarem-trein 2013 worden goedgekeurd tijdens de laatste bijeenkomst van de huidige Vlaamse regering, op 23 mei 2014.

Lees verder
 

Gevaarlijke producten: aanpassing Vlarem II aan CLP

In de Vlarem-trein 2013 worden de voorwaarden rond gevaarlijke producten van Vlarem II aangepast aan de CLP-verordening. De bepalingen treden in werking op 1 juni 2015, datum waarop CLP zelf volledig van kracht wordt. Rubrieken 6, 16 en 17 uit de indelingslijst worden herschikt, zodat heel wat bijhorende voorwaarden van hoofdstuk veranderen in Vlarem II. ... Lees verder

 

Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stookinstallaties en branders

Verplichtingen voor stookinstallaties en branders voor gebouwenverwarming staan verspreid over verschillende besluiten van de Vlaamse regering, waaronder het Vlarem. Zowat elke brander moet regelmatig onderhouden en nagezien worden. De meetverplichtingen gelden alleen voor de grotere installaties en doorgaans niet voor de particuliere CV-ketel. Het Agentschap Ondernemen heeft een brochure opgesteld waarin alle verplichtingen zijn opgesomd.

Lees verder
 

Openbaar onderzoek milieuvergunning

Wanneer je een milieuvergunning aanvraagt, wordt het dossier ter inzage gelegd van het publiek. De burgemeester staat in voor de organisatie van het openbaar onderzoek, waarbij iedereen bezwaar kan indienen. Maar hoe wordt kenbaar gemaakt dat er een dossier is ingediend?   Aanplakken De gekende gele affiche wordt gedurende dertig kalenderdagen aangeplakt op de plaats waar de exploitatie ... Lees verder

 

Vlarem-trein 2012 gepubliceerd

De Vlarem-trein 2012 is op 10 september gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit wijzigt heel wat bepalingen in vooral Vlarem I en II, maar ook in Vlarebo, het milieuhandhavingsbesluit en het besluit verhandelbare emissierechten. Hieronder enkele aandachtspunten bij het nieuwe besluit. Indelingslijst Vlarem I Als exploitant kan je best je vergunde rubrieken overlopen om na te ... Lees verder

 

Consultatieronde Vlarem III

Samen met de Vlarem-trein 2013 heeft de Vlaamse overheid een tweede ontwerpbesluit klaar. Dit besluit zal een derde titel van het Vlarem invoeren, en is gericht op GPBV-bedrijven.   Richtlijn Industriële Emissies In de Vlarem-trein 2012, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 7 juni 2013, werden heel wat voorwaarden uit de Richtlijn Industriële Emissies omgezet in Vlaamse reglementering. ... Lees verder

 

Consultatieronde Vlarem-trein 2013

Naar jaarlijkse gewoonte plant de Vlaamse administratie een wijziging van de Vlarem-reglementering. Het ontwerpbesluit Vlarem-trein 2013 ligt tot 31 augustus voor ter consultatie. Hieronder een overzicht van de beoogde wijzigingen.   Aquacultuur Deze wijziging betreft Europese verordening 708/2007 over het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet voorkomende soorten in aquacultuur. BBT-studies Nieuwe BBT-studies worden sinds Vlarem-trein 2011 systematisch vertaald in ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be