• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Vlarem'
 • Page 3

Posts Tagged ‘Vlarem’

Hoe lang is een oriënterend bodemonderzoek geldig?

Bij een overdracht van een risicogrond moet een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden. Maar hoe recent moet zo een bodemonderzoek bij een overdrachtsmelding zijn? Wat is een risicogrond? Een risicogrond is een grond waarop ooit potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Het gaat over activiteiten die in kolom 8 van de indelingslijst van Vlarem I zijn aangeduid met de ... Lees verder

 

Vlarem-trein 2012: wat is nieuw voor GPBV-inrichtingen?

De Vlaamse regering heeft op 7 juni 2013 de Vlarem-trein 2012 definitief goedgekeurd. Het besluit bundelt een groot aantal wijzigingen aan Vlarem I en II. Vooral de omzetting van de Richtlijn Industriële Emissies is van belang. Hieronder lichten we toe welke wijzigingen er zijn opgenomen voor GPBV-inrichtingen.  

Lees verder
 

Handige tools voor beperking fijn stof

Zoals eerder gemeld werden in Vlarem nieuwe regels ingeschreven voor het beperken van de diffuse emissie van fijn stof bij de op- en overslag van stuivende stoffen. Een van de maatregelen is het ter beschikking stellen van richtlijnen aan de werknemers en aan derden die activiteiten uitvoeren op het terrein. Voorbeelden zijn het werken met ... Lees verder

 

Moeien de gemeenten zich te veel met geluidsnormen voor feestzalen?

Sinds begin dit jaar zijn de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten van toepassing. Die moesten vooral duidelijkheid brengen. Voortaan slechts drie categorieën van activiteiten, ingedeeld op basis van het maximaal geluidsniveau: 85, 95 of 100 dB(A). Maar in de praktijk worden vaak strengere normen opgelegd. Moeien de gemeenten zich te veel met de geluidsnormen voor muziekactiviteiten? Geluidsnormen ... Lees verder

 

Nieuwe regels voor op- en overslag van stuivende stoffen

Op 9 april verschenen in het Staatsblad nieuwe regels over het beperken van de uitstoot van stof, specifiek gericht op niet-geleide stofemissies. De wetgeving is het gevolg van de te hoge concentraties aan fijn stof in de lucht. De voorwaarden zijn van toepassing voor wie onverpakte stuivende stoffen opslaat of verhandelt (minerale producten, graan, zand, ... Lees verder

 

Besluit project-MER-screening goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft het besluit rond project-MER-screening definitief goedgekeurd op 1 maart 2013. Het besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het besluit voegt een bijlage III toe aan het MER-besluit van 2004. Die bevat een lijst van projecten die project-MER-screeningsplichtig zijn (zie ook ons artikel hierover). Voor ... Lees verder

 

Groen licht voor Vlarem-trein 2012

De Minaraad, SERV en SALV vinden de Vlarem-trein 2012 een stap voorwaarts voor het milieubeleid. Dat blijkt uit een gezamenlijk advies van 21 februari 2013. De trein, in feite een besluit dat verschillende bepalingen in Vlarem I en II wijzigt, werd in december principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. De drie adviesraden formuleren wel nog ... Lees verder

 

Welke klasse 1-inrichtingen worden binnenkort klasse 2?

De Vlaamse overheid wil op termijn de milieu- en stedenbouwkundige vergunning integreren in één omgevingsvergunning. Aangezien vele gemeenten nu reeds ontvoogd zijn en dus autonoom stedenbouwkundige vergunningen kunnen afleveren, is het logisch dat ook het gros van de milieuvergunningsaanvragen naar de gemeenten zou verschuiven. Dat is althans de visie van de overheid. Meer nog: er ... Lees verder

 

Wijzigen van milieuvoorwaarden

Als exploitant van een vergunningsplichtige inrichting ben je gebonden aan een lange lijst van voorwaarden. De meeste daarvan staan in Vlarem II. Het gaat dan om bv. lozingsnormen, emissiegrenswaarden, afstandsregels, vereiste keuringen,... Maar wat als een voorwaarde om een technische of andere reden niet kan nageleefd worden? Vlarem voorziet daarvoor twee verschillende procedures. Artikel 45 Artikel 45 ... Lees verder

 

Milieuvergunning gevaarlijke stoffen: aanpassingen aan CLP

We berichtten reeds eerder over een voorstel tot aanpassing van Vlarem aan CLP. Rubriek 17 uit de indelingslijst van Vlarem I bepaalt welke opslag van gevaarlijke stoffen vergunningsplichtig is. De rubriek is aan herziening toe aangezien de indeling nog is gebaseerd op oude Europese richtlijnen, die intussen zijn vervangen door de CLP-verordening. Intussen is een ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be