• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Home
 • Posts Tagged'Water'

Posts Tagged ‘Water’

Nieuwe regels voor bepalen lozingsdebiet verontreinigd regenwater

De Vlaamse Milieumaatschappij, de belangrijkste adviesverlener als je een milieu- of omgevingsvergunning aanvraagt voor het lozen van afvalwater, hanteert sinds kort nieuwe regels voor het bepalen van het lozingsdebiet van verontreinigd regenwater.   Wanneer is lozen van regenwater vergunningsplichtig? Het lozen van regenwater is enkel vergunningsplichtig wanneer het verontreinigd (kan) worden ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten. Regenwater dat ... Lees verder

 

De waterfactuur vanaf 2016

Dat de Vlaamse regering de gratis 15 m³ water per gedomicilieerde afschaft, wisten we al langer. Maar ook voor ondernemingen verandert er een en ander aan de waterfactuur. De eerstvolgende afrekeningsfactuur zal er helemaal anders uitzien. Hieronder een samenvatting van de nieuwe structuur.

Lees verder
 

Milieu-voorjaarsadministratie 2016

Elk jaar verwachten overheden en organisaties als Fost Plus en Val-I-Pac een aantal gegevens van bedrijven. Het gaat dan om een loutere melding van bv. ingezamelde afvalstoffen, maar soms zijn er ook financiële gevolgen aan verbonden. Met opnieuw een sterke stijging van de heffing voor grootverbruikers is het zeer belangrijk de aangifte correct in te ... Lees verder

 

Afvalwater lozen wordt duurder

Tegen half maart moeten heel wat ondernemingen een afvalwateraangifte indienen bij VMM. Dat gebeurt nog steeds op papier: een integratie in het integraal milieujaarverslag is nog niet voor morgen. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de aangifte van de vorige jaren. Zelfs de tarieven zijn ongeveer gelijk gebleven: 44,21 euro per vervuilingseenheid voor ... Lees verder

 

Inzage milieu-informatie

Op verschillende plaatsen is informatie over milieuvergunningsplichtige inrichtingen te verkrijgen. Het belangrijkste instrument daarvoor, een databank van alle in Vlaanderen verleende milieuvergunningen, is evenwel nog in voorbereiding bij eMIL, het online loket van de Afdeling Milieuvergunningen. Intussen kunnen alle besluiten, aktenames en beslissingen m.b.t. de milieuvergunning kosteloos geraadpleegd worden bij het gemeentebestuur. Tegen kostendekkende vergoeding moet ... Lees verder

 

Bereken zelf uw waterfactuur

De tijd dat de factuur van de watermaatschappij enkel een vast abonnementsbedrag en een variabel deel afhankelijk van het verbruik bevatte, ligt al enkele jaren achter ons. De factuur bevat vandaag ook nog volgende bijdragen en vergoedingen:   de bovengemeentelijke saneringsbijdrage: dit is een bijdrage voor de verwerking van het afvalwater in een rioolwaterzuivering. In 2012 bedraagt ... Lees verder

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be