• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Decrease
 • Increase

Milieucoördinator en -advies

coördinatie, advies, administratie, audit, zorg

De milieuwetgeving  is heel complex. Een vereenvoudiging zit er ook niet aan te komen. Regelmatig komen er nieuwe decreten en besluiten bij. Vaak zijn het omzettingen van Europese richtlijnen. Het is niet altijd eenvoudig deze  wijzigingen bij te houden en te begrijpen wat voor uw bedrijf van toepassing is.

Daarom is het handig te kunnen terugvallen op pH7. Adviesbureau pH7 volgt de milieuwetgeving op de voet en helpt u graag verder rond volgende onderwerpen.

Milieucoördinator en Milieuadvies

Uw externe milieucoördinator

Bedrijven die volgens Vlarem zijn ingedeeld in de eerste klasse , zijn (meestal) verplicht een milieucoördinator aan te stellen.  De vijf gespecialiseerde milieucoördinatoren van Adviesbureau pH7 nemen de decretaal vastgelegde taken op zich en zorgen voor een correcte opvolging van het milieubeleid van uw onderneming.

Uw adviseur van de interne milieucoördinator 

Vele bedrijven hebben reeds een milieucoördinator in dienst. Vaak heeft deze ook nog andere taken, in de productie of als preventieadviseur. Regelmatig merken we bij pH7 dat het bijblijven en dieper ingaan op milieuverplichtingen een moeilijke en tijdrovende taak is. pH7 helpt de interne milieucoördinator  op de hoogte te blijven en kan zelfs instaan voor de verslaggeving naar de bedrijfsleiding. Uiteraard gebeurt dit steeds in overleg met de interne milieucoördinator.

Uw milieuadviseur

Ook wanneer het aanstellen van een milieucoördinator niet verplicht is, kan pH7 een adviserende rol spelen. De te volgen milieuregels zijn immers dezelfde, of het bedrijf nu in klasse 2 of in klasse 1 is ingedeeld. Ook kleinere bedrijven worden geconfronteerd met wetgeving rond afvalwaterheffingen, verpakkingen of emissiemetingen.

Taken van de milieucoördinator of milieuadviseur:

 • advies over milieuwetgeving van toepassing voor uw bedrijf: Vlarem, Vlarea, Vlarebo,… ;
 • advies over uit te voeren metingen en keuringen binnen uw bedrijf: afvalwateranalyses en luchtemissiemetingen, keuringen van drukvaten en stookolietanks,…;
 • registratie en controle van de resultaten van deze metingen en keuringen;
 • overleg met verschillende overheidsinstanties (gemeente, provincie, OVAM, VMM ,…) en omwonenden;
 • evaluatie van de milieu-impact van geplande investeringen

Milieuadministratie

De overheid vraagt bij de meeste bedrijven jaarlijks een aantal milieugegevens  op. pH7 geeft u hierover het nodige advies, of neemt deze taken op zich. Het gaat vooral over volgende verplichtingen:

 • verpakkingenadministratie: aangiften aan Fost-Plus, Val-I-Pac of IVCIE , opmaak preventieplannen rond verpakkingsafval en jaarlijkse evaluatie;
 • afvalwateraangifte bij VMM , aanvraag en melden meetcampagne, opvolging  en melden van resultaten, berekening voordeligste aangifte (forfaitair of uitgebreid);
 • grondwateraangifte;
 • Integraal Milieujaarverslag: delen afval als producent en verwerker, water, lucht, energie, grondwaterstatistiek;
 • Aangiftes in het kader van de aanvaardingsplicht van bepaalde afvalstoffen (batterijen, elektrische toestellen,…);
 • aangiftes aan de Mestbank.

Milieuaudit

Een systematische, gedocumenteerde en objectieve evaluatie van het beheer, de organisatie en de uitrusting van een bedrijf op het gebied van de bescherming van het milieu. Bepaalde bedrijven zijn decretaal verplicht zo een audit te laten uitvoeren. Een dergelijke audit dient te worden gevalideerd door een milieuverificateur en omvat volgende punten:

 • de emissies en immissies, evenals de gevolgen ervan voor de milieukwaliteit;
 • het energiebeheer;
 • het beheer van grondstoffen;
 • de productiemethodes en het productbeheer;
 • de preventie en het beheer van afvalstoffen;
 • de externe veiligheid;
 • de voorlichting, opleiding en participatie van het personeel in de bedrijfsinterne milieuzorg;
 • de externe voorlichting;
 • de voorstellen en adviezen van de milieucoördinator.

Adviesbureau pH7 begeleidt u professioneel bij deze verschillende stappen . Een perfect voorbereid systeem is dan klaar voor evaluatie door de verificateur.

Milieuzorg

Het milieubeleid van een onderneming is niet noodzakelijk beperkt tot het voldoen aan de wetgeving.

Regelmatig stellen klanten eisen aan hun leveranciers over het voldoen aan een milieuzorgsysteem als EMAS of ISO 14001. Deze wereldwijd erkende normen eisen een volledige milieuaspectenanalyse en een gedocumenteerde opvolging van het milieubeleid. Adviesbureau pH7 helpt uw bedrijf een milieuzorgsysteem in te voeren en te onderhouden.

 

 

© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be