• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Decrease
 • Increase

Milieuvergunningen

vergunningen, erkenningen, referenties

De basis van een goed milieubeleid binnen uw onderneming is de milieuvergunning. Zonder milieuvergunning, geen activiteiten. Het is zeer belangrijk dat al uw activiteiten zijn opgenomen in de milieuvergunning. Het omgekeerde geldt ook: het is niet de bedoeling strenge voorwaarden opgelegd te krijgen voor een activiteit die niet eens wordt uitgevoerd.

 

Milieuvergunningen en erkenningen

pH7 screent uw huidige milieuvergunning en stuurt deze waar nodig bij. De Vlarem-wetgeving voorziet hiervoor verschillende mogelijkheden:

 • een melding voor een klasse 3 – bedrijf;
 • een milieuvergunningsaanvraag voor een klasse 1 – of 2 – bedrijf;
 • een mededeling kleine verandering;
 • een melding van overname;
 • een wijziging van een voorwaarde uit Vlarem of uit uw milieuvergunning volgens artikel 45 van Vlarem I;
 • een afwijking van een voorwaarde bij de Vlaamse minister.

pH7 gaat na welk dossier moet worden opgemaakt en bereidt dit volledig voor, vanaf de initiële vraag tot en met het moment dat een besluit wordt genomen door de bevoegde overheid. pH7 verdedigt uw dossier bij de verschillende adviserende overheidsinstanties.

Voor verschillende activiteiten zijn bovendien extra erkenningen of toelatingen nodig:

 • een gebruikscertificaat voor secundaire grondstoffen;
 • een Copro-keuring voor puingranulaten;
 • een springstoffenvergunning;
 • een erkenning voor overbrengers van afvalstoffen;
 • de registratie van vervoerders van afvalstoffen;
 • de kennisgevingsplicht bij de Sevesowetgeving en opvolging van de Seveso-verplichtingen;
 • een toelating ingeperkt gebruik van pathogene organismen.

pH7 begeleidt ook deze aanvragen van begin tot eind.

Referenties

Adviesbureau pH7 voerde en voert opdrachten uit in o.a. volgende sectoren

 • Afvalverwerkende industrie
 • Automobielennijverheid
 • Biocidensector
 • Bouwsector
 • Brandstofnijverheid
 • Chemische industrie
 • Confiserie & chocolaterie sector
 • Dierenvoeder industrie
 • Distilleerbedrijven
 • Farmaceutische industrie
 • Garages & tankstations
 • Gieterijen
 • Grafische industrie
 • Houtverwerking
 • Kunststofverwerkende industrie

 • Metaalverwerkende industrie
 • Medische industrie
 • Mestverwerkende industrie
 • Papier- en kartonindustrie
 • Pretparken
 • Rubberindustrie
 • Stortplaatsen
 • Textielindustrie
 • Textielreiniging
 • Transport
 • Verfindustrie
 • Visverwerking
 • Vleesverwerking
 • Voedingsector
 • Zandgroeven

 
© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be