• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Decrease
 • Increase

Analyse van veiligheidswetgevingen

wetgeving, normen, adviseur

Veiligheidswetgeving is geen statische materie. Het verandert voortdurend. Bestaande normen worden aangepast in functie van de continue evolutie in de bedrijfstechnologie. Nieuwe normen worden ontwikkeld. Naast dit veranderlijk karakter is de wetgeving vaak ook complex en vraagt ze heel wat expertise bij omzetting naar operationele maatregelen. Het is de taak van de interne preventieadviseur de werkgever te adviseren over deze materie.

Veiligheidswetgevingen vereisen een permanente en gespecialiseerde opvolging.  Welke wetgevingen zijn voor mijn bedrijf van toepassing? Hoe kunnen deze in een verstaanbare taal worden omgezet en verduidelijkt? Het adviesbureau pH7 assisteert u hierbij.

 

De andere segmenten binnen Veiligheid en Preventie:

© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be